Gode takter i handlingsplan for psykiatrien - men også grund til bekymring

Region Hovedstadens Psykiatri er allerede langt med en række af de områder, som regeringens handlingsplan for psykiatrien skal understøtte.
Regeringen sætter fokus på nogle områder, som ligger fint i tråd med de visioner, Region Hovedstaden har for psykiatrien.

"Det er et ambitiøst udspil, og jeg vil gerne kvittere for det økonomiske løft, som er nødvendigt," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, til regeringens nye handlingsplan på psykiatriområdet. 

Regeringen vil bruge 1,6 milliarder kroner at få kortere ventelister, en mere ensartet faglighed i hele landet og bedre sammenhæng i den behandlingsmæssige og sociale indsats for folk med psykiske sygdomme. 

De ekstra midler kan understøtte de igangværende indsatser, hvor Region Hovedstaden allerede er godt på vej med at imødekomme en række af forventningerne i handlingsplanen: 

· Kortere ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri forventer, at ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien nedbringes i sådan grad, at udrednings- og behandlingsretten kan overholdes for langt hovedparten af de berørte børn og unge pr. 1.september 2014. Fra januar 2014 er der gjort en særlig indsats for at afvikle ventelisten over 2 måneder gennem midlertidige udvidelser af behandlingskapaciteten, og regionen er ved at indgå aftaler med private udbydere, der kan fungere som bufferkapacitet. 

· Overdragelse af opgaver til andre faggrupper Region Hovedstaden uddanner behandlingsansvarlige sygeplejersker til at tage sig af en del af behandlingen af de lettere patienter i de psykiatriske akutmodtagelser. Endvidere vil regionen ansatte de nye specialpsykologer når de er færdiguddannede, og har derudover allerede en del psykologer ansat i psykiatrien. 

· Lighed i sundhed gennem øget fokus på somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom I de særlige pakkeforløb der er udviklet i Region Hovedstaden, og som nu udbredes til hele landet, er der specifikt fokus og tid til at vurdere og handle på, hvis patienten har en fysisk sygdom samtidig med en psykisk sygdom. 

· Ambitiøs strategi for brugerinddragelse Region Hovedstaden har en ambitiøs strategi for, og gode erfaringer med, ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund, som kan agere som rollemodel og brobyggere over for både brugere og medarbejdere. Brugerne er med til at beskrive de optimale patientforløb på psykoseområdet, ligesom de deltager i udvalg som fx Regionens Komite for Psykoterapi. Også en guide til den gode udskrivelse er udarbejdet i tæt samarbejde med brugerorganisationerne. Region Hovedstaden går desuden snart i gang med at undersøge årsagerne til det stigende antal patienter i retspsykiatrien. Glæde over stor frihed men frygt for detailstyring. Det er til også glædeligt, at sundhedsministeren lægger op til en stor grad af frihed for regionerne til at tilrettelægge indsatsen og ikke mindst anvende de nye midler, der hvor regionerne finder mest behov herfor, mener regionsrådsformanden. 

"Det skal ministeren holde fast ved i de drøftelser, der nu starter med satspuljepartierne. Behovene er forskellige i de enkelte regioner, og derfor er det altafgørende, at vi får frihed til hver især at prioritere, hvordan midlerne gør den største forskel i netop vores region," siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Hun håber, forhandlingerne bliver korte, og at der ikke kommer detailstyring fra Folketinget.

"Vi har enormt brug for, at pengene kommer ud og arbejde i regionerne hurtigt og ikke skal søges i 117 forskellige puljer. Det er fristende at sidde ved et forhandlingsbord i Sundhedsministeriet og sende penge ud til forskellige formål baseret på gamle tal. Det er i regionerne, vi har de tidstro data og ved, hvad der skal gøres her og nu og i de kommende år," siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Yderligere oplysninger: 
Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden via pressevagten på telefon 70 20 95 88

Redaktør