Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer.
Handleplanen beskriver 25 indsatområder, der skal være med til at nedbringe antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de enkelte centre.

Læs meget mere om initiativerne i handleplanen, som du kan hente som pdf via boksen til højre. 

Redaktør