​​​​​Kamilla Miskowiak, der er professor i kognitiv neuropsykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri,  har helt tilbage til sin studietid forsket i hormonet EPO og dets effekt på hjernens evne til at regenerere og danne nye celler og forbindelser. Foto: Suste Bonnen. 

Kan kunstig højdetræning forbedre hjernens funktioner, hukommelse og koncentration?

Ny forskning skal undersøge, om det er mere effektivt at træne hjernen under iltforhold, der svarer til at opholde sig i 4400 meters højde. Forskerne vil blandt andet undersøge effekten på hukommelse og koncentration hos mennesker med depression eller bipolar lidelse.

Vent...

Højdetræning kender mange fra cykelsporten, hvor cykelrytterne i ugerne op til de store løb kører rundt i den tynde bjergluft for at producere mere naturlig EPO. I et nyt projekt vil forskere undersøge om stimulation af hjernens naturlige EPO via kunstig højdetræning har en positiv effekt: 

- Med kroppens naturlige dannelse af EPO vil vi forsøge at sætte gang i dannelse af nye celler og deres forbindelser i hjernen, og håbet er, at det sætter gang i en positiv udvikling for hukommelse og koncentration både hos raske personer og hos mennesker med psykiske lidelser, siger Kamilla Miskowiak, der er professor i kognitiv neuropsykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri. 

N
aturlig EPO 
Mange mennesker med depression eller bipolar lidelse har problemer med hukommelse og koncentration, som varer ved også i symptomstabile perioder. Kamilla Miskowiak har tidligere vist en positiv effekt på patienters hukommelse og koncentrationsevne ved ugentlige indsprøjtninger med EPO. Men den type behandling kan kun gives til et fåtal af mennesker med psykiske lidelser:
 
- EPO-behandling, som skal gives i blodårerne, er dyrt og er forbundet med risiko for blodpropper. Vi har også måtte udelade mange personer med psykiatriske lidelser fra vores undersøgelser, fordi blodpropsrisikoen med den EPO-behandling er for stor hos personer med hjertekarsygdomme, sukkersyge eller som ryger, forklarer Kamilla Miskowiak.

I den nye undersøgelse fokuserer hun kun på den naturlige dannelse af EPO i hjernen, og stimulation af hjernens naturlige EPO via kunstig højdetræning har ingen kendte bivirkninger. 

Iltindhold som i 4400 meters højde

I et forløb af tre uger vil raske forsøgsdeltagere og forsøgspersoner med depressioner eller bipolar lidelse nogle timer om dagen opholde sig i højdetræningsrum (hvor luften har et iltindhold som i 4400 meters højde). Der vil de blive givet en række opgaver via træningsprogrammer til hjernen, der skal bedre deres hukommelse. Der bliver foretaget kognitive tests og hjerneskanninger for at undersøge effekten – blandt andet vil man undersøge hjernens struktur, funktion og dannelsen af nye forbindelser mellem hjernecellerne.
Miskowiaks nye forskning bygger blandt andet på fund i musestudier, som tyder på, at reduktion i luftens iltindhold stimulerer hjernens regenerative evner og dannelse af nye hjerneceller.

- Men vi kender ikke effekten af at kombinere stimulation af hjernens EPO-system med træning af hjernen. Hypotesen er, at vi kan sætte skub i en positiv udvikling som kan løfte de kognitive funktioner hos mennesker med psykiske lidelser ved at kombinere de to ting, siger hun.

Som en del af projektet vil man ved Max Planck Instituttet samtidig køre en række forsøg med mus. Formålet er, at man kan undersøge ændringer i musehjerner på celleplan. 

- I første omgang er målet at finde ud af, om stimulation af hjernens naturlige EPO gennem ændring i iltniveauet og hjernetræning tilsammen kan forbedre hjernefunktionen og afhjælpe kognitive forstyrrelser. Hvis det kan, vil vi efterfølgende – i nye studier - undersøge, hvor længe den effekt varer, siger Kamilla Miskowiak.
​​​
Ny bevilling: Kamilla Miskowiaks forskningsprojekt har netop modtaget 15 mio. kr. (2 mio. euro) fra det Europæiske Forskningsråd via et ERC-Consolidator-grant. Projektet ’Altitude-like hypoxia cognition training to target brain erythopoeitin as a novel mechanism of long-lasting enhancement of neuroplasticity and cognitive functions (ALTIBRAIN)’ løber 2023-2028. 

Læs mere om bevillingerne fra Det Europæiske ForskningsrådRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor