Kvalitetspris til Region Hovedstadens Psykiatri

Der arbejdes løbende med at forbedre kvaliteten i pleje og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri – og det belønnes nu: Årets kvalitetspris i Region Hovedstaden går til et samarbejde mellem samtlige centre i Region Hovedstadens Psykiatri og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Førstepris og 60.000 kr.

Årets kvalitetspris i Region Hovedstaden går til projektet Klinisk farmakologisk Dialog, som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Projektet har fået førsteprisen og belønnes med 60.000 kroner fra Region Hovedstaden.

Fokus på komplekse cases

I Klinisk farmakologisk Dialog afholder hvert center i Region Hovedstadens Psykiatri kvartalsvis et dialogmøde med deltagele af centerets læger, en klinisk farmakolog fra Klinisk Farmakologisk Afdeling samt en repræsentant fra Medicinenheden under Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. På mødet drøfter man udvalgte patientcases, hvor der er en eller flere komplekse problemstillinger omkring medicineringen.

Øget viden og forbedret behandling

På møderne drøfter deltagerne de udvalgte patientcases både for at sikre den bedst tænkelige medicinering af den enkelte patient, men også for at øge viden generelt omkring den medicinske behandling i psykiatrien: Dialogen og det tværfaglige samarbejde mellem de to lægefaglige specialer har været med til at løfte kvaliteten i behandlingen – og øge viden både hos de psykiatriske speciallæger og hos de kliniske farmakologer.

Hædrende omtale til PC Ballerup

Derfor modtager projektet årets kvalitetspris, som i 2014 uddeles for sjette gang. I år var i alt 30 projekter indstillet til prisen – og blandt de projekter, som opnåede hædrende omtale er Psykiatrisk Center Ballerups Bedre Opfølgning efter Udskrivelse. Patienterne bliver bl.a. tilbudt individuel og gruppebaseret samtaleterapi efter udskrivning samt motion gennem et syv ugers opfølgningsforløb, der starter det første døgn efter udskrivelse. Det har bl.a. medført færre og kortere genindlæggelser.

 

Redaktør