Èn indgang, når læger i Region Hovedstaden henviser patienter til psykiatrisk behandling

Speciallæger i psykiatri er fra 1. juni i front for at sikre at patienterne kommer til det rette psykiatriske behandlingstilbud i Region Hovedstaden.

Som den første region i landet sikrer Region Hovedstadens Psykiatri med central visitation fra 1. juni 2011 at alle patienter kommer hurtigt til den rette psykiatriske behandling. Region Hovedstadens Psykiatri er den eneste sted i landet, som sikrer ensartet og samlet visitation ved at et lille korps af speciallæger visiterer på hele regionens vegne.

Hurtig besked til patienten

Når en praktiserende læge sender en patient videre til psykiatrisk behandling i hospitalssystemet, vil en speciallæge i psykiatri modtage meddelelsen, og sørge for at patienten kommer til det rette sted i Region Hovedstadens Psykiatri.
Patienten vil inden for otte dage modtage brev med tidspunkt for den første samtale. Denne samtale finder sted i et af Psykiatriens ambulatorier.

Speciallæger sikrer kvalitet og udnyttelse af kapacitet 

At det netop er speciallæger i psykiatri, der sørger for at patienten kommer til rette behandling, er et særligt indsatsområde i den centrale visitation. Det skærpede fokus på lægefagligheden allerede fra første kontakt med behandlingssystemet er med til at højne kvaliteten for patienten.  
 
-”Det er vigtigt, at vi tilbyder lige adgang til alle patienter i regionen og alle får tilbudt den rette behandling, uanset hvor de bor i regionen. Vi tænker ud over de lokale planområder og sender patienten det rette sted hen første gang. På denne måde udnytter vi hele regionens psykiatriske kapacitet”, siger vicedirektør Peter Treufeldt, som er ansvarlig for indførelsen af den centrale visitation i Region Hovedstadens Psykiatri.

Fakta

  • Den 1. juni 2011 åbner den centrale visitation for voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri
  • Den centrale visitation modtager alle henvisninger til behandling i den hospitalsbaserede psykiatri på voksenområdet
  • Praktiserende læger og andre, der henviser til psykiatrisk behandling har nu én indgang til behandlingspsykiatrien
  • Visiterende speciallæger har det faglige overblik over de psykiatriske tilbud i regionen, ligesom der er fokus på ventetider i behandlingssystemet
  • I løbet af 2012 vil børn og unge også blive visiteret gennem Psykiatriens centrale visitation
  • Den centrale visitation i Psykiatrien etableres  samtidig med, at de somatiske hospitaler i Region Hovedstaden også åbner for central visitation.
Redaktør