Ny app skal styrke samarbejdet mellem patient og behandler

App’en hedder Momentum og skal hjælpe patient, læge og patientens kontaktpersoner med at træffe fælles beslutninger, der støtter den enkelte patients recovery-proces.
Region Hovedstadens Psykiatri vil være en moderne psykiatri med patienten i centrum, baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering, hvor patienten er en aktiv beslutningstager med mulighed for at øve indflydelse på egen behandling.

Momentum-app’en er et direkte resultat af denne strategiske satsning.

Hvad kan Momentum bruges til?

Momentum består bl.a. af et interaktivt redskab, hvor patienten kan forberede sig til behandlersamtaler og dele sin forberedelse med behandleren– og dermed være med til at sætte dagsordenen.

App’en indeholder også et redskab til at udvikle personlige mestringsstategier, dvs. måder at håndtere de symptomer og udfordringer, den psykiske sygdom giver patienten.

Først pilotprojekt

I første omgang afprøves Momentum i et afgrænset pilotprojekt på Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Frederiksberg.

De patienter og personale, der er i gang med at teste app’en, har taget godt imod den og synes, at den bidrager til et bedre samarbejde om behandlingen og en bedre recovery-proces hos brugere af psykiatrien.

En endelig evaluering af app’en forventes at være klar i november 2014. Derefter bliver det besluttet, om den skal tages i anvendelse i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Redaktør