Ny patientinformation skaber dialog og involvering

Region Hovedstadens Psykiatris fælles, skriftlige patientinformation udkommer nu i version 2.0. Det reviderede materiale skal være med til at klæde patienter bedre på som aktive medspillere i eget behandlingsforløb.

De i alt 38 brochurer er revideret og opdateret på baggrund af input fra relevante fagpersoner i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og repræsentanter for patientorganisationer i psykiatrien.

Bedre viden – bedre behandling

De forskellige brochurer udleveres og gennemgås med patienterne ifm. et behandlingsforløb. Indholdet giver patienterne større indsigt i egen sygdom og behandling, og kan herved hjælpe den enkelte til at tage mere aktiv del i sit behandlingsforløb.

Med brochurerne vil RHP bidrage til at patienter og pårørende oplever en relevant og god dialog med personalet og et godt og sammenhængende behandlingsforløb. 

I løbet af januar sætter RHP yderligere fokus på vigtigheden af informationerne i materialet med initiativer, der gør brochurerne mere synlige på de forskellige behandlingssteder.

Se de forskellige brochurer

Information til voksne
Information til børn og unge
Information til pårørende til børn og unge​
Information til pårøren​de til voksne

Redaktør