OP-team bringer kontoret ud til patienterne

Behandlingsplaner og journalnotater bliver skrevet sammen med patienten – med det samme. Og internettet bliver brugt aktivt i relations- og behandlingsarbejdet. Det mobile kontor – en bærbar computer med netforbindelse - letter praktikken og løfter fagligheden, siger sygeplejerske Per Hansen.
I lidt mere end et år har sygeplejerske Per Hansen fra det opsøgende team på Psykiatrisk Center Nordsjælland været udstyret med et såkaldt mobilt kontor. I al sin enkelhed består dette kontor af en bærbar computer med mobil netadgang og en sikker VPN-forbindelse, så han – uanset sted og tid – kan logge sig på og både skrive og læse i journalnotater i Opus. Og dommen er entydig fra Per Hansen: Det mobile kontor letter hverdagen – og løfter på mange måder også kvaliteten i pleje og behandling.


Tidstro registrering

- Mine registreringer i EPM bliver meget tidstro: Jeg laver registreringen med det samme – og ikke når jeg kommer tilbage på kontoret. Det er klart med til at løfte kvaliteten af behandlingen. Desuden kan jeg ordne mange praktiske småting sammen med patienten: Mange af vores patienter i det udgående team lever kaotiske liv, og har ikke adgang til hverken computer eller smartphone. Det betyder, at de ikke lige får tjekket deres digitale post, går på netbank osv. Det er med til at gøre deres tilværelse mere kaotisk. Mange af de praktiske ting kan vi meget hurtigt komme ud over nu – og det åbner for, at vi kan komme meget mere i dybden med behandlingen, fortæller Per Hansen.

Ligeværdige relationer

- Men jeg kan også bruge computeren som en genvej til at bygge relationer med patienterne. Selvfølgelig skal jeg være varsom på, hvilke internetsøgninger jeg foretager med patienterne. Men jeg oplever ofte, at vi kan søge på et emne, der interesserer patienten, fx en film, som vi så læser om sammen. På den måde åbner vi for en mere ligeværdig relation, hvor vi sammen kan lære noget om filmen. Og den relation kan jeg så bygge videre på i selve behandlingen, fortsætter han.


Tættere på behandlingen

Per Hansen og hans kolleger bringer altså teknologien ud til patienterne. Men det handler om mere end det: Med det mobile kontor bliver hele behandlingssystemet tættere integreret i patienternes liv. Undersøgelses- og behandlingsplaner bliver nu lavet så at sige in vivo hos patienten – ligesom det er muligt at lave behandlingsnotater i samarbejde med patienterne, selvom behandlingen foregår i eget hjem.


Flere muligheder

- Det mobile kontor indeholder masser af muligheder – også muligheder, som vi ikke kan udnytte endnu. Fx telemedicinske konsultationer med lægen. Men også på tværs af personalet kan vi arbejde videre med teknologien og blive endnu bedre til at videndele: Det er sådan set bare os selv og vores systemer, der sætter begrænsningerne –ikke teknologien, siger Per Hansen.

Redaktør