Politisk aftale styrker psykiatrien i Region Hovedstaden

Et politisk flertal tilfører en millionbevilling til psykiatrien i 2015.
  Pengene kommer oven i statens satspuljemidler, og dermed kommer psykiatrien betydeligt styrket ud af regionens budgetforhandlinger.

Bliver du ramt af en psykisk lidelse er behovet for hurtig og moderne behandling mindst ligeså stort, som hvis der var tale om en kræftsygdom eller et brækket ben. Derfor skal psykiske lidelser ligestilles med fysiske sygdomme.

Det er én af hovedlinjerne i en omfattende omlægning af det psykiatriske arbejde, som i disse år finder sted i Region Hovedstaden. Og som regionspolitikerne nu har besluttet at styrke med en psykiatripakke, der tilfører nye midler til Psykiatrien.

Psykiatrien stod ellers til at skulle spare i alt 32,3 mio. kroner i 2015. Men med psykiatripakken har politikerne nu aftalt, at pengene skal blive i Psykiatrien og omlægges til nye indsatsområder. Derudover tilføres 10 mio. kroner yderligere i 2015.

Pengene kommer vel at mærke oven i, at Psykiatrien over de næste to år modtager penge fra statens satspuljemidler. Dermed kommer psykiatrien samlet set styrket ud af regionens budgetforhandlinger.

De nye midler til Psykiatrien skal blandt andet sikre:

 • Øget bemanding og nedbringelse af anvendelsen af tvang
 • Bedre aktivitetstilbud på lukkede afsnit
 • Bedre kommunikation og øget patienttilfredshed
 • Kortere ventetider på udredning og behandling til mennesker med f.eks. angst eller depressioner

Bredt flertal bag aftale

Bag pakken står et bredt flertal med Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. Enhedslisten valgte tidligere på ugen at forlade forhandlingerne.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for den brede aftale og understreger, at aftalen er udtryk for en stor politisk opbakning til at fremtidssikre udviklingen af psykiatrien i hovedstadsregionen.

”De penge, som vi nu tilfører psykiatrien, skal booste den udvikling, der allerede er i gang. Vi investerer endnu mere i at udbygge og udvikle fagligheden og i at skabe mere tryghed og nærhed i behandlingen af den psykiatriske patient. Vi anerkender f.eks. den enorme betydning det har, at mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt kan være tæt på og inddrage deres netværk af familie og venner og holde en tæt forbindelse til deres arbejde eller skole”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Bruger pengene hvor behovet er størst

Selvom Psykiatrien med den nye politiske aftale kommer styrket ud af regionens budgetforhandlinger, så understreger regionsrådsformanden, at besparelserne stadig vil kunne mærkes.

”Sagen er, at den stramme økonomiske aftale mellem regeringen og Danske Regioner betyder, at vi skal spare 300 mio. kroner, og det kræver effektiviseringer over hele linjen. Også på det psykiatriske område må vi bruge pengene der, hvor behovet er størst”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Aftalens hovedpunkter

 • At psykiatrien i Region Hovedstaden i alt tilføres 42,3 mio. kroner, som kommer oven i de historisk høje investeringer, der blev afsat til psykiatrien i Region Hovedstaden i budgettet for 2014. Investeringerne omfatter nybyggerier og renoveringer for adskillige mia. kroner, kapacitetsforøgelser og bedre faglig kvalitet i behandlingerne. Bl.a. ombygges og renoveres Nyt Psykiatrisk Hospital Bispebjerg, Sct. Hans Psykiatriske Hospital i Roskilde og Psykiatrisk Center Ballerup.

 • At der årligt afsættes 14,1 mio. kr. årligt til at øge antallet af højtbemandede afsnit på de psykiatriske centre. Formålet er at forbedre kvaliteten af behandlingen under indlæggelse, øge aktivitetsmulighederne for patienterne, skabe større tryghed og reducere brugen af tvang.

 • At det børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit i Hillerød flyttes til Glostrup for at samle enhederne og sikre en ensartet høj faglig kvalitet og for at kunne udnytte sengepladserne i børne- og ungdomspsykiatrien bedre. Det betyder, at de cirka 40 unge, der i dag er indlagt til døgnbehandling i Hillerød flyttes til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup.

 • At de knap 2.000 børn og unge fra hovedsageligt Nordsjælland, der modtager ambulant behandling i Hillerød fortsat skal have deres behandling i Hillerød for at kunne bevare tilknytning til skole og netværk.Om Hospitals- og Psykiatriplanen 2020 (HOPP2020)

 • Målet med HOPP2020 er, at flere borgere skal behandles i deres nærmiljø og bevare tilknytningen til skole, job og netværk.

 • Det skal ske ved at styrke den ambulante og opsøgende behandling i psykiatrien. På sigt vil der derfor være behov for færre, men bedre bemandede sengepladser i psykiatrien.

 • Som led i HOPP 2020 kommer der flere enestuer, og en række psykiatriske enheder lægges sammen. Desuden investerer regionen de kommende år i moderne og tidssvarende rammer på Nyt Psykiatrisk Hospital Bispebjerg, Psykiatrisk Center Ballerup og Sct. Hans psykiatriske hospital i Roskilde.

 • For at sikre en bedre anvendelse af ressourcer på akutmodtagelserne i psykiatrien lukkes akutmodtagelserne på Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Frederiksberg, der i dag kun har ganske få henvendelser. Samtidig udvides åbningstiden på akutmodtagelsen på Amager, så der fremover er døgnåbent.

 • Samlet set vil der fremover være fem psykiatriske akutmodtagelser i Region Hovedstaden.
Redaktør