​​​​​​På billedet (fra venstre) Vivek Appadurai, Jonas Meisner og Mette Falkenberg Krantz, der alle tre netop har modtaget postdoc-bevillinger. 

Tre nye po­st­doc-be­vil­lin­ger til Re­gion Ho­ved­sta­dens Psy­ki­a­tri

​Tre yngre forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri har netop modtaget postdoc-bevillinger fra Lundbeckfonden.​

Vent...

​​LF postdocs er forskningsbevillinger rettet mod yngre, højt kvalificerede forskere inden for det sundhedsvidenskabelige felt. Lundbeckfonden uddeler i 2022 31 bevillinger, og tre af bevillingerne går til yngre forskere i Region Hovedstadens Psykiatri.


Vivek Appadurai, postdoc-forskningsbevilling (2.399.528 kr.)

Forskningsprojektet handler om genetiske risikofaktorer og samfundsmæssige omkostninger ved psykiske lidelser. Ved hjælp af registerstudier vil Vivek Appadurai blandt andet se på, i hvilken udstrækning tidlig diagnosticering af psykiske lidelser har gavnlige effekter set fra et samfundsmæssigt synspunkt.​

Mette Falkenberg Krantz, postdoc-forskningsbevilling (2.500.000 kr.)

Projektet handler om at undersøge sociale risikofaktorer for udvikling af psykisk sygdom hos børn af forældre, der har en alvorlig psykiatrisk lidelse. Det er velkendt, at disse børn har mindst ti gange større risiko for at udv​ikle skizofreni eller bipolar lidelse end jævnaldrende børn i øvrigt. Det skyldes i høj grad arvelighed, men meget tyder også på, at sociale risikofaktorer i hjemmet kan virke markant forstærkende på den arvelige disposition. Hvordan dette hænger sammen, er i vid udstrækning uafklaret – men det er det, Mette Falkenberg Krantz vil søge at skaffe ny viden om.

Jonas Meisner, postdoc-forskningsbevilling (2.207.416 kr.)

Forskningsprojektet handler om svær depression. Med udgangspunkt i registerforskning vil Jonas Meisner udvikle avancerede modeller, som med hidtil uset detaljeringsgrad kan give indsigt i, hvordan blandt andet genetiske- og miljømæssige faktorer medvirker til udvikling af ’major depression’.​​​

Læs mere hos Lundbeckfonden


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor