PsykiatriNyt februar 2014

PsykiatriNyt i februar har fokus på arbejdsmiljø og den kommende TrivselOP. Herudover kan du bl.a. læse om et forskningsprojekt om intensiv opfølgning af patienter, og om hvordan en af psykiatriens nye medarbejdere med brugerbaggrund ser sin rolle og muligheder i det nye job.
Redaktør