PsykiatriNyt juni 2014

Læs interviews med nyslået professor i depression, med afdelingssygeplejerske om lean og forbedringer i ungdomspsykiatrien og med Jens, der som patient bruger motion som integreret del af sin behandling - og læs lederen af Martin Lund, der fortæller om Fokus og Forenkling, en ny fælles strategi for alle hospitaler i Region Hovedstaden.


​​

Redaktør