PsykiatriNyt maj 2014

Dette nummer af PsykiatriNyt er et temanummer om recovery og brugerdeltagelse.
​Læs leder om, hvordan samarbejde styrker den gode behandling. Bliv klogere på, hvad recovery er, og hvilke projekter og tiltag der understøtter recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs også om, hvordan Udskrivningsguiden bliver brugt i praksis, og kom med på behandlingskonference i reportagen fra PC Nordsjælland.

Til slut kan du få indblik i to recoverymentorers arbejdsdag i deres dagbøger fra et lukket og åbent afsnit på Psykiatrisk Center København.

Redaktør