PsykiatriNyt marts 2014

I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse leder om nedbringelse af ventelisterne i psykiatrien. Læs om forskning i direkte og indirekte selvskade blandt unge, og læs hvordan PC Ballerup har haft positive erfaringer med at bruge tablets til supervision. Læs også om Peter Treufeldts dag- og aftenvagt på PC København.
​​​​
Redaktør