PsykiatriNyt og Virksomhedsplan 2014

PsykiatriNyt udkommer med dette års Virksomhedsplan - Region Hovedstadens Psykiatris strategiske indsatsområder i 2014.
Læs Virkssomhedsplan 2014 og lederen i PsykiatriNyt, hvor direktør Martin Lund fortæller, hvorfor Region
Hovedstadens Psykiatri det kommende år sætter fokus på følgende seks områder:
  • Forbedringskultur
  • Recovery
  • Flere skal behandles
  • Sammenhængende patientforløb
  • Bedre behandling og mindre tvang
  • Dialog, samarbejde og involvering​
Redaktør