PsykiatriNyt oktober 2014

Læs om hvordan de forsøger at skabe et mere synligt personale på Psykiatrisk Center Ballerup, om folkeoplysning om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling, og om familiesamtaler og RHPs nye rådgivnings- og chat-tjeneste Survivalkid.dk. Læs også om det mobile kontor i OP-teams, o så kan du møde Katrine Frydendal, der er delprojektleder på EU-projektet "Børn som pårørende".
Redaktør