Recovery-skole på vej i Region Hovedstadens Psykiatri

Recovery-indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri bliver nu styrket yderligere – både for personale, patienter og pårørende.
Fra 2015 kan brugere af psykiatrien, pårørende og medarbejdere komme på skolebænken på RHP’s Recovery-skole. Skolen bliver placeret på PC Ballerup under Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery og skal tilbyde undervisning, kurser og workshops i det at komme sig efter psykisk sygdom.

Recovery-indsatsen handler om at styrke patienten i håbet om, at det er muligt at leve et meningsfuldt liv med psykisk sygdom, med de begrænsninger det kan føre med sig. Recovery-tankegangen har patienten i centrum for egen behandling. Det betyder blandt andet, at patienten i vid udstrækning selv er med til at formulere behandlingsplaner og træffe beslutninger i processen.

Skolen skal tilbyde kurser og hjælpe den enkelte patient med at blive ekspert i sin egen recovery. Samtidig giver skolen mulighed for, at pårørende og medarbejdere får styrkede kompetencer indenfor området. Alle skal deltage på lige fod i de forskellige undervisningstilbud, som skolen vil rumme. Alle tilbud vil blive udviklet og gennemført i fællesskab af henholdsvis sundhedsprofessionelle og tidligere og nuværende brugere af psykiatrien for at skabe en synergieffekt, hvor faglighed og personlig erfaring kombineres.


Inspiration fra England

Inspirationen til Recovery-skolen er hentet i England, som nærmest har oplevet eksponentiel vækst på kursusdeltagere og hvor man nu har åbnet 23 recovery-colleges, som de kalder det.

- Vi har set i England, at det har en understøttende effekt på hele recovery-indsatsen, når man sætter ind med målrettet undervisning på området, siger leder af Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery på PC Ballerup, Lone Petersen.

- Vi har allerede flere fine tiltag i gang i RHP, så recovery-skolen skal gerne kunne støt op om dem også. Og så er det ikke kun patienterne, der forhåbentlig bliver skarpere på deres egen recovery og mulighederne ved udskrivning, men også for vores medarbejdere håber vi, at skolen kan være med til at give dem øgede kompetencer og viden på området, siger Lone Petersen.

Også de pårørende vil blive inviteret med på skolebænken, så RHP kan lære af og bruge deres erfaringer i læringsprocessen. I første omgang vil skolen være et pilotprojekt, men hvis det bliver en succes, så skal det bredes ud, så endnu flere får muligheden for at deltage.

Afsmittende effekt

Centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup René Priess er glad for, at skolen bliver forankret i Ballerup.

- Jeg håber, at vi med Recovery-skolen i endnu højere grad kan udnytte den viden, som patienter, pårørende og personale hver især har på området. Det er også mit håb, at hele centret kan nyde godt af Recoveryskolen og at de gode tiltag vil forplante sig på afdelingerne – og i hele RHP, siger René Priess.

Selvom centret er forankret på Psykiatrisk Center Ballerup, så kan patienter fra hele RHP deltage i Recovery-skolen. De første kurser skal være klar i august 2015 og frem til januar 2016, hvor projektet skal evalueres og efterfølgende udbredes, hvis det bliver en succes.

Definition af recovery:

I Region Hovedstadens Psykiatri definerer vi recovery som en personlig, unik forandringsproces og som en måde at leve et tilfredsstillende liv præget af håb og muligheder, selv med de eventuelle begrænsninger, som psykisk sygdom medfører.
I Børne- og Ungdomspsykiatrien definerer vi recovery som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor barnet får mulighed for at opnå en så almindelig opvækst som muligt.

Håb:

En af de vigtigste opgaver, vi har i psykiatrien, er at være med til at bære håbet, når den enkelte er for syg til selv at bære det. Målet er, at den enkelte igen kan bære håbet selv. Og målet om at styrke patienters og pårørendes deltagelse tager netop afsæt i, at deres indsigt og ressourcer er afgørende for en vellykket behandling og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil mellem psykiatriens medarbejdere og brugere. Det er brugernes ønsker, der skal være udgangspunktet for det enkelte patientforløb og for udviklingen af psykiatriens behandlingsmetoder, og psykiatrien skal som organisation understøtte brugernes recoveryproces.

Læs mere om RHP’s recovery-indsats i tema-nummeret af Psykiatri-nyt her.
Redaktør