Redegørelse fra Embedslægens besøg forventes til august

Sundhedsstyrelsen igangsatte i juni en undersøgelse og vurdering af anvendelsen af antipsykotisk og beroligende medicin på Psykiatrisk Center Glostrup på baggrund embedslægens besøg på centeret d. 11. juni 2012.

Embedslægen har tilkendegivet over for Region Hovedstadens Psykiatri, at denne undersøgelse først forventes afsluttet til august. Den præcise dato er ikke meldt ud.
​​​​

Redaktør