Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Projekt Sikker Psykiatri

Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose. I projekt Sikker Psykiatri arbejder seks psykiatriske enheder fra de fem regioner med at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af fysiske sygdomme.

I Region Hovedstadens Psykiatri er det Psykiatrisk Center Glostrup, der deltager i projekt Sikker Psykiatri. Projektet koncentrer sig om fire områder: medicinering, somatisk sygdom, selvmordsforebyggelse og mindre anvendelse af tvang.

Centerchef og projektleder, Jan Toftholm Andersen:
- Vi vil afdække, hvor problemerne præcis opstår og afprøve konkrete løsninger. Vi vil hele tiden have skarpt fokus på data, der kan vise, om de forandringer, vi afprøver, reelt også er forbedringer. Gennem godt et år har vi gode erfaringer med at monitorere vores anvendelse af medicin, og vi kan se på data, at medicineringsprocesserne er blevet væsentligt bedre og mere sikre. Det er samme ledelsesnære og databaserede tilgang, vi vil have i projekt Sikker Psykiatri.

Løbende forbedringer – i hele Region Hovedstadens Psykiatri

Den viden og de erfaringer, der gøres med projektet på Psykiatrisk Center Glostrup bliver omsat til nye metoder i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Vicedirektør Anne Hertz er sponsor for projektet i Region Hovedstadens Psykiatri og medlem af den nationale faglige følgegruppe:
- Når et afsnit eller et ambulatorium på Psykiatrisk Center Glostrup identificerer et problem og afprøver en løsning, som vi kan se virker, er det afgørende, at den udbredes i hele RHP med det samme. Det er hele pointen – at vi skal arbejde med løbende videndeling og forbedringer både på det enkelte afsnit, på tværs af hele hospitalet og på tværs af de fem psykiatrier.

Anne Hertz er med i regeringens netværk af lighedsambassadører, hvis mål også er at sikre både effektiv og sikker behandling for landets psykiatriske patienter:
- Som lighedsambassadør arbejder jeg for at forbedre sikkerheden for patienter, beboere og personale i psykiatrien. Sikkerhed skal forstås bredt og i Region Hovedstadens Psykiatri tænker vi sikkerhed ind i alt, hvad vi gør: Vi er ved at bygge nye og sikre fysiske rammer. Vi arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang i behandlingen og forbedrer den medicinske behandling, så den bliver så sikker som mulig. Og så har vi fokus på borgernes fysiske sundhed. Vi tilbyder motion, sund kost og rygestop, mens borgerne er i behandling hos os.

Fakta om Sikker Psykiatri

Sikker Psykiatri er et projekt, der arbejder med kontinuerlige forbedringer af kvaliteten og patientsikkerheden indenfor psykiatrien ved hjælp af nye metoder.

Det er Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag Sikker Psykiatri. Inspirationen er hentet fra det danske projekt Patientsikkert Sygehus, som har gjort behandlingen sikrere for patienterne gennem mere systematiske arbejdsgange for sundhedspersonalet. Nu skal de samme metoder afprøves i psykiatrien for eksempelvis at mindske medicinfejl.

Projektet har fire indsatsområder:

  • Sikker medicinering
  • Effektiv behandling af fysiske sygdomme (i fagsprog kaldet somatiske sygdomme)
  • Forebyggelse af selvmord
  • Reducering af tvang

Seks psykiatriske enheder deltager:

  • Psykiatrisk Center Glostrup (Region Hovedstaden)
  • Klink Nord, afsnit i Thisted og Klinik Syd, afsnit i Aalborg (Region Nordjylland)
  • Psykiatrien Syd, afsnit i Vordingborg (Region Sjælland)
  • Psykiatrisk Afdeling Svendborg (Region Syddanmark)
  • Regionspsykiatrien Viborg-Skive, afsnit i Viborg (Region Midtjylland)

Kontaktoplysninger

Centerchef og projektleder Jan Toftholm Andersen, Psykiatrisk Center Glostrup, jan.toftholm.andersen@regionh.dk, tlf. 3864 0900

Vicedirektør Anne Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri, an-ne.gotlieb.hertz@regionh.dk, tlf. 3864 0000

Redaktør