Region Hovedstadens Psykiatris Forskningspulje

Nu opslås restpuljen for 2012 og puljen for 2013.

Opslag af forskningspulje 2012

  • 700.000 til statistikhjælp
  • 1.200.000 til forberedelsesstipendier (frikøb i op til 3 mdr. til udarbejdelse af forskningsprotokol eller større ansøgning om eksterne midler, artikelskrivning eller anden forskningsforberedende aktivitet)
  • 870.000 kr. til forskningsrelaterede driftsudgifter (f.eks. databaser, licenser, CTU, laboratorieprøver m.m.)
  • Dækning af annuum

Vær venligst opmærksom på, at midler der søges til statistik, forberedelsesstipendier og dækning af forskningsrelaterede udgifter skal anvendes i 2012 og kan ikke overføres til 2013.

Der er ansøgningsfrist d. 29. august kl. 12.

Opslag forskningspulje 2013

Midlerne opslås som:

  • 2 ph.d.-stipendier 

Der er ansøgningsfrist d. 29 august kl.12.

Midlerne ved dette opslag er til udmøntning tidligst d. 1. jan. 2013.

Opslag og ansøgningsskemaer er vedhæftet mailen men kan også findes på www.psykiatri-regionh.dk/forskningspuljen

Spørgsmål til opslag og ansøgning rettes til konsulent Eva Ørsted Sery på e-mail: eva.oersted.sery@regionh.dk eller tlf.: 45 11 20 89

Redaktør