RHP på Folkemødet

Region Hovedstadens Psykiatri har været stærkt repræsenteret på den forgangne weekends folkemøde på Bornholm.
PsykInfo-bussen rykkede ud på pladsen, og direktør Martin Lund, professor Merete Nordentoft og andre deltog i debatarrangementer.

To handlede om nedbringelse af tvang i psykiatrisk behandling. Det tredje blev afholdt af EN AF OS-kampagnen, og handlede om mediernes stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom.

Regionsrådspolitikerne blev vist rundt på Psykiatrisk Center Bornholm og der var generel stor interesse for psykiatri på årets folkemøde.
Redaktør