Seks teams i konkurrence om at skabe rammerne for Ny Psykiatri Bispebjerg

Seks totalrådgiver teams er udvalgt - pba. 24 spændende bud fra ind- og udland - til at deltage i konkurrencen om ca. 26.900 m² nybyggeri til fremtidens psykiatri på Bispebjerg.

Ny Psykiatri Bispebjerg indebærer 26.900 m² nybyggeri og placeres op af et andet stort hospitalsbyggeri, nemlig Nyt Hospital Bispebjerg.

Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig brik i at kunne tilbyde differentierede og veltilrettelagte behandlingstilbud med patienten i centrum.

Senior projektleder for Ny Psykiatri Bispebjerg, Gert Bonde Harup fortæller:
- Det er et storstilet projekt, vi nu skyder i gang. Ny Psykiatri Bispebjerg er et kæmpe byggeri, der skal sikre de bedst tænkelige rammer til psykiatriens godt 850 medarbejdere og ca. 90.000 årlige besøg.

Byggeriet indebærer nye bygninger og faciliteter til voksenpsykiatrien i Psykiatrisk Center København, der i øjeblikket har funktioner placeret på flere adresse i København. Med det kommende projekt samles disse funktioner under ét tag, hvilket er med til at understøtte arbejdet hen mod mere sammenhængende patientforløb.

Direktør Martin Lund ser frem til det kommende byggeri.

- Arkitekturen og indretningen skal understøtte mere effektive arbejdsgange, så psykiatrien på Bispebjerg kan tilbyde et sammenhængende patientforløb i høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere. Byggeriet skal samtidig sikre, at alle der ankommer til psykiatrien føler sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende, medarbejder, besøgende eller studerende, forklarer Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Visionerne for det kommende byggeri er ligeledes at sikre optimale rammer for forskning og uddannelse, vidensdeling og anvendelse af moderne teknologi i behandlingsforløbene.

Både hospital og psykiatri kører på fuld kapacitet, mens der bygges omkring dem. Visse funktioner flyttes dog midlertidigt til andre lokationer.

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg
​​

Redaktør