Sindets Dag. Bliver du set og hørt i psykiatrien

Temamøde om hvordan patientens egne mål og de pårørendes støtte indgår i behandlingsforløbet i psykiatrien
I forbindelse med Sindets Dag 2014 inviterer Region Hovedstandes Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd til vores fælles arrangement, som i år tager udgangspunkt i brugerinddragelse.

Oplæggene vil i løbet af aftenen derfor tage udgangspunkt i hvad psykiatrien, patienten og de pårørende kan gøre for at opnå samarbejde, gensidig forståelse og fælles beslutninger. Hør bl.a. om patientens deltagelse i behandlingskonferencer og om vigtigheden af resonans mellem patient og behandler. Få også indblik i konkrete redskaber som app’en Momentum og Udskrivningsguiden.

I pausen byder vi på sandwich og en snak ved foreningernes stande.

Tilmelding på psykinfo@regionh.dk eller 38641300.

Sted: Nationalmuseets Festsal, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Program:

17.00 ​Velkommen

Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri og Kirsten Hove, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd

17.10 Patienters deltagelse i behandlingskonferencer

Jeppe Perrild, 1. reservelæge PCK

17.30 Gensidig forståelse om resonans mellem psykiatribrugere og medarbejdere

Michael Freiesleben, Støtte- og kontaktperson, Socialpsykiatrien i Hedensted kommune

17.50 Momentum – en app til fælles beslutninger og recovery

Esben Tønder og Bettina Bigum, Projektmedarbejdere ved Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri

18.05 Debat/spørgsmål fra salen til de tre første oplæg

18.20 Pause med let mad og besøg ved foreningernes stande

19.10 Den gode udskrivning. Udskrivningsguiden - et redskab til dialog med patienten om det, der er vigtigt for den enkelte

Klavs Serup Rasmussen, projektleder Den Gode Udskrivning

19.30 Hvad gør psykiatrien for at patient og pårørende bliver inddraget? Hvordan lykkes et pakkeforløb, og hvor er det svært?

Jacob Sander Hansen, psykolog PC Glostrup

19.50 Debat/spørgsmål til de to sidste oplæg

20.00 Tak for i dag

Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri og Kirsten Hove, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd

Moderator: Rune Syberg, Kommunikationschef Region Hovedstadens Psykiatri.

Redaktør