SST: Tvangsmedicinering efter udskrivning i psykiatrien

Tvangsmedicinering af svært syge psykiatriske patienter efter udskrivning vurderes meget forskelligt af patienter og behandlere. Efter en forsøgsperiode på fire år har Sundhedsstyrelsen evalueret ordningens effekt og vurderer, at det er ikke muligt at konkludere entydigt om opfølgningen skal indgå som et fast element i psykiatrien.
Evalueringen viser, at patienternes oplevelse af ordningen gennemgående er negativ, da patienterne ikke opfatter sig som syge, og derfor oplever det som forkert og som krænkende at skulle tage den ordinerede medicin. Omvendt mener det behandlende personale generelt, at ordningen har en positiv effekt.

Læs den fulde nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Redaktør