Strategi for brugerdeltagelse og Patienten som partner

Kom og hør om Region Hovedstadens Psykiatris nye strategi for brugerdeltagelse og Erik Riiskjærs nye bog 'Patienten som partner'.

Brugerdeltagelse er en realitet i Region Hovedstadens Psykiatri, som har udarbejdet en strategi for brugerdeltagelse. Her vil vi både få præsenteret strategien, men også få indblik i nogle af de konkrete erfaringer som både brugere og sundhedsprofessionelle har.

Hvilke mekanismer modvirker, at inddragelse finder sted? Det vil Erik Riiskjær fortælle om med udgangspunkt i sin nye bog 'Patienten som partner - en nødvendig idé med ringe plads'.
Læs interview om bogen her.

Tid: Den 8. oktober, kl.13.30-16.00
Sted: Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S (konferencelokalet).

Tilmelding er gratis for medarbejdere og brugere i Region Hovedstadens Psykiatri. Tilmeld dig til Louise Holm mail louise.holm@regionh.dk

Redaktør