Vægge brydes ned mellem patienter og personale

Ned med sygeplejekontoret. Frem med et ’front-office’ uden vægge. På Psykiatrisk Center Ballerup nedbrydes fysiske barrierer for at få mere synligt personale og mere inddragelse af patienter.
Håndværkerne har netop slået de første huller i væggene på det intensive afsnit. Der skal bygges om og åbnes op – og på afdelingssygeplejerske Anja Andersens bord ligger en plakatstor tegning af både nybyggeriet og et andet nyt tiltag: Et bord, som er mere end et bord – og frem for alt designet i fællesskab mellem møbelarkitekter, personale på afsnittet og patienter.

Nedbryder barrierer

- Hele projektet med nedlæggelse af sygeplejerskekontoret er et spørgsmål om at nedbryde barrierer. Vi vil åbne endnu mere op og skabe rum for et mere ligeværdigt forhold mellem patient og personale. Derfor skal det klassiske sygeplejerskekontor væk. I stedet får vi nu et stort åbent ’front office’, hvor personalet hele tiden er synligt og kan være i dialog med patienterne, forklarer Anja Andersen.

Væk med fortet

- Sygeplejerskekontoret kan på mange måder godt ende med at virke lidt som et fort. Det er et naturligt samlingspunkt for personalet, hvor man lige taler sammen over en kop kaffe. Det er sådan set fint, hvis det ikke betød, at man i samme moment efterlod patienten alene. Vi arbejder med løbende forbedringer – dvs. virker noget ikke, så laver vi det om. Så nu laver vi et vægfrit kontor – og supplerer det med et lukket back office med arbejdspladser, hvor personalet kan få ro til at foretage telefonsamtaler for lukkede døre, lave deres dokumentationsarbejde, men ellers ikke opholde sig, supplerer centerchef René Priess.

Et stressende rum

Fra TrivselOP-undersøgelserne ved man også, at personalet har følt sig stresset over sygeplejerskekontoret: Der er konstant uro og larm på kontoret, det gør det svært at koncentrere sig om fx dokumentationsarbejdet. På samme måde er det også velkendt, at de fleste trussels- og voldsepisoder sker netop lige i døren ind til sygeplejerskekontoret – ikke bare på Psykiatrisk Center Ballerup, men i hele Region Hovedstaden.

Forventninger til det åbne miljø

- Både medarbejdere og patienter har været tæt involveret i projektet. Der har været stor innovationslyst: De har givet input til design af vores nye møbel, og de har give bidraget til den nye indretning med et vægfrit forkontor. Og patienterne glæder sig, fortæller de – selvom de også har været bekymrede, fordi de er bange for, at personalet får for lidt kontorplads, siger Anja Anderson, som understreger, at også personalet glæder sig.

Lounge og arbejdsplads i ét

Og hvad er det så med det der bord eller møbel? Ja, det er endnu ikke færdigbygget, men står forhåbentlig klar, når håndværkerne er færdige medio oktober. Med René Priess’ ord er det ’et ordentligt skrummel, som rummer mange funktioner i en slags stjerneform med tre ben: Det skal være en slags receptionsdisk for alle, der træder ind på afsnittet. Ud af et andet ben er der et loungeagtigt sofaarrangement, mens det tredje ben rummer plads til pc’er og tablets, som patienterne kan søge informationer på.

Redaktør