Vi ”KRAM”-mer stadig, selv om KRAM-projektet er slut

Region Hovedstadens Psykiatri har gennemført et 2-årigt projekt om KRAM-faktorerne.
Projektet, der har været støttet af TrygFonden med 500.000 kroner, har fokuseret på at formidle viden til patienterne om KRAM-faktorerne gennem pjecer og små film om kost, rygning, alkohol og motion.

50 KRAM-ambassadører er blevet uddannet i at formidle viden til patienterne og vejlede dem og kolleger i, hvordan der kan arbejdes med at ændre livsstil. Der er udarbejdet en kort rapport om projektet med information om KRAM-faktorerne.

Psykisk syge har en høj overdødelighed bl.a. på grund af livsstilssygdomme. Selv om projektet er afsluttet, fortsætter den gode indsats, for der er fortsat et stort behov for at vejlede patienterne i, hvordan de kan foretage livsstilsændringer og få et bedre og længere liv.Redaktør