Akkreditering: Tid til eksamen igen

​I løbet af fem travle dage vil i alt otte surveyors med forskellig baggrund i sundhedsvæsnet, samlet fra hele landet, besøge RHP. Akkrediteringen står for​ tredje gang for døren.

​Foto: Colurbox.com

I uge 16 er det tid til akkreditering i Region Hovedstadens Psykiatri. Her får alle centre på skift besøg af medlemmer af det 8 personer store surveyorteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). Det er tredje gang, at centrene i RHP akkrediteres efter standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, og der er blevet arbejdet hårdt med forberedelserne til akkreditering.

- Der er lidt eksamen over at få besøg af surveyor-teamet, det kommer vi nok ikke uden om. Heller ikke at det i ugerne op til også medfører et ekstra fokus fra både ledelse og personale, og derfor også vil opleves  af mange som en ekstra arbejdsbelastning. Men det også vigtigt at understrege, at afdelingerne løbende skal leve op til standarderne, og at det derfor ikke bør blive en meget stor belastning for det kliniske personale, siger Berit Schwartz, teamleder for kvalitet og patientsikkerhed i Region Hovedstadens Psykiatri.

Skal-stof – ikke må-stof
Lige siden de første danske hospitaler begyndte at arbejde med akkrediteringsstandarder i de tidlige 00'ere, har selve tanken om akkreditering været mødt af en vis skepsis blandt personalet. Mange steder oplever man, at denne skepsis er ved aftage, uden dog at være helt udryddet.

- Men det er bare ikke noget, vi kommer uden om. Dels er kvalitetsmodellen vedtaget af alle aktører i sundhedsvæsnet, og dels udspringer de fleste af standarderne direkte af lovgivningen. Det er så at sige skal-stof og ikke må-stof, hvis vi skal blive i eksamensterminologien, siger Berit Schwartz.

Højner kvaliteten
Hun understreger også, at akkreditering og hele den tankegang, akkrediteringsarbejdet udspringer af, har medført store, positive forandringer i hele sundhedsvæsnet. Helt overordnet sigter standarderne mod at højne kvaliteten i sundhedsvæsnet. Bl.a. ved at sikre, at personalet er informeret og oplært, så de kan udføre deres opgaver optimalt, at man forebygger fejl og nærfejl, overholder patienternes rettigheder, samt at patienterne oplever kvalitet og sammenhæng i pleje og behandling.

- Jeg synes, man skal vende den om: I stedet for at betragte det som et besværligt onde, der medfører ekstraarbejde, så synes jeg, at man skal hilse akkrediteringens øgede fokus på patienter og pårørende velkommen. I mine øjne er der ingen tvivl om, at akkrediteringsarbejdet skaber øget værdi i sundhedsvæsnet og øger kvaliteten af vores ydelser. ​​​

Redaktør