Akut Psykiatrisk Hjælp er kommet godt fra land

​Både patienter og pårørende har taget godt imod RHP's nye tilbud Akut Psykiatrisk Hjælp, som siden 7. april har været i gang på Psykiatrisk Center Frederiksberg.​

​​Afdelingssygeplejerske Jacob Vagner Madsen, som er en del af afsnitsledelsen i det nye tilbud. 


Kontakten er ikke længere væk end et telefonopkald, når der er brug for hjælp. I stedet for at møde op i akutmodtagelsen, så er det nu muligt for patienter og pårørende at få besøg i hjemmet, eller mødes et sted i nærmiljøet. Det giver en række fordele, fortæller overlæge Rita Godske, som har været med til at starte tilbuddet op.

- Det er jo bare at ringe, hvis man vil have kontakt og hjælp. Vi har triageuddannede sygeplejersker, som vurderer og laver aftaler med patienten. Faktisk kan omkring 90 procent af telefonopkaldene planlægges, så på den måde er "akut psykiatri" ikke mere akut end at vi kan aftale med patienterne, at vi kommer indenfor 2-72 timer. Det giver også et andet udgangspunkt til pårørendearbejdet, for de kan også ringe og deltage ved hjemmebesøget. På den måde er det sådan set de pårørende der inddrager os – og ikke omvendt, siger Rita Godske.

Et savnet alternativ
Også blandt de mange samarbejdspartnere, internt og eksternt, har der været positive tilbagemeldinger, selvom både kendskabet til, og forståelsen af, tilbuddet stadig ikke helt er på plads.

- Vi havde for eksempel en privatpraktiserende læge, som ringede med en ung, nybagt mor. Det tog lidt tid, men da han forstod, at vi kunne tilbyde at komme hjem til hende mens han var der og derefter følge op over seks uger efter behov, så kunne han næsten ikke få armene ned. Det har stor betydning, at sådan en mor ikke skal forlade hjemmet og lade sig indlægge for at få hurtig hjælp. Det alternativ har jeg ofte savnet, når jeg har set akutte patienter. Det giver god faglig mening, siger afdelingssygeplejerske Jacob Vagner Madsen, som sammen med Rita Godske udgør afsnitsledelsen af det nye tilbud.​

PsykiatriNyt har fulgt med Jacob Vagner Madsen og læge ​Carsten Nørgaard på vagt. Læs artiklen her. ​Psykiatrien rykker ud: Reportage med Akut Psykiatrisk Hjælp


Nogle af patienterne har i forbindelse med hjemmebehandlingen behov for kortvarig indlæggelse fx ved svære søvnproblemer, behov for døgnobservation og øget suicidalrisiko. Derfor etablerede man det, som i daglig tale kaldes "APH-senge" på det ene intensive lukkede afsnit. Her kan patienterne hurtigt og uden ret meget administrativt arbejde blive indlagt et par døgn med en slags "bestilt opgave" med sig i journalen til personalet på sengeafsnittet. APH følger patienten ind, giver en opfølgningssamtale i sengeafsnittet og aftaler praktiske ting med personalet. Herefter henter de også patienten igen, når "opgaven" er løst. Det kunne for eksempel være et par dage uden euforiserende stoffer, eller en overnatning, hvorefter suicidalrisikoen igen vurderes og kriseplanen kan igangsættes i APH-regi. Det betyder også, at patienten kan være døgnindlagt i op til to døgn uden at skifte behandler.

Skal fortsat finpudses
Der er også mulighed for at støtte om op ambulante forløb i distriktspsykiatrien eller på psykoterapeutisk ambulatorium.

- Vi kan så at sige give en tillægsydelse til patienter, som allerede er i gang med forløb. På den måde, så bliver patienten i sit faste forløb og bevarer sin vanlige læge og ambulante kontaktperson, men vi kan støtte op om behandlingen ved for eksempel at besøge patienten derhjemme om aftenen eller i weekenden, ligesom vi jo er tilgængelige på telefonen døgnet rundt, siger Jacob Vangner Madsen.

Rammerne er nu ved at være endeligt på plads, men der skal stadig arbejdes med at optimere tilbuddet, fortæller Rita Godske.

- Vi har lovet os selv og hinanden, at vi løbende vil evaluere og videreudvikle tilbuddet og vi er i fuld gang med at finpudse det faglige tilbud. APH giver jo en god anledning til at kigge mange regler og rutiner efter i sømmene. Det er vigtigt for alle omkring APH, at vi gør det med udgangspunkt i patientens behov.

Effekten skal måles
Overlæge Susanne Feierskov er, sammen med medarbejderne i teamet, den daglige og faglige drivkraft i Akut Psykiatrisk Hjælp. Susanne har mange års erfaring fra flere centre i RHP, både fra forskellige sengeafsnit, OP-team, militærpsykiatri og sidst fra egen praksis.

Den brede faglige viden og indsigt kommer ikke kun teamet til gavn i det daglige, men specielt har læger under uddannelse nydt godt af at kunne få vejledning og sparring før og efter et hjemmebesøg, under medicingennemgange og i det hele taget tryghed i forhold til det at skulle tage hjem til patienter.

Susanne har desuden indført, at effekten af indsatsen måles ved start, midtvejs og ved afslutning vha. HoNos, som er et effektmålingsværktøj udviklet i slutningen af 1990´erne i England. HoNos- værktøjet udgøres af 12 problemområder der scores på en 5-trins skala ifm. Behandlingsforløbets begyndelse og afslutning. Værktøjet har undergået omfattende tests ift. rentabilitet, validitet og anvendelighed.

Uforudsete konsekvenser
Når et nyt tilbud starter, så er det vigtigt, at man undersøger, om ændringerne har uforudsete konsekvenser andre steder i organisationen. PCK har i tiden efter opstarten af det nye tilbud oplevet et øget antal patienter, som har henvendt sig i akutmodtagelsen til vurdering. Selvom det ikke tyder på, at flere af "Frederiksbergs" patienter som selv henvender sig på PCK faktisk ender med at blive indlagt, har man nu indledt et tættere samarbejde med akutmodtagelsen for at finde ud af, hvorfor der kommer flere patienter til.

- For at finde ud af, hvorfor det sker, måler vi nu derfor både på antallet af patienter, men også hvad der er gået forud for henvendelsen. Vi skal finde ud af, om det skyldens manglende kendskab til det nye tilbud på 1813, eller om patienterne guides forkert af egen læge, som ikke kender tilbuddet, eller om det simpelthen bare er fordi det er et nyt tilbud. Så længe har vi jo ikke eksisteret, siger Jacob Vagner Madsen

Derudover arbejdes der også i fællesskab på, at de patienter fra PCF's optageområde som henvender sig i akutmodtagelsen på PCK tilses af forvagten fra PCF. På den måde kan patienterne få tilbuddet om APH med det samme, og PCK skal ikke bruge unødige ressourcer.  

Kan hjælpe andre centre
Omvendt, så har tilbuddet allerede betydet et stort fald i antallet af sengedage, og det åbner op for, at PFC kan hjælpe nogle af de andre centre med at tage imod patienter.

- Der er forsat mange patienter som har behov for døgnbehandling og det har ofte været svært at finde en seng til dem. Vi kan mærke, at APH betyder, at vi har bedre kapacitet, så vi hjælper selvfølgelig gerne, hvis vi kan, siger Jacob Vagner Madsen.

APH er fortsat i udvikling. De første måneder er gået med at få skabt de praktiske rammer og daglige rutiner, som skal give medarbejderne i teamet en genkendelig og overskuelig hverdag. Der har været både glæder og tårer, fortæller Rita Godske.

- Det er jo sjovt at være pioner. Det er fagligt udfordrende, hårdt og også indimellem frustrerende, men vi hører rigtig meget positivt om tilbuddet fra både pårørende og patienter, hvor langt størstedelen er meget tilfredse med de muligheder, som vi kan give.

Til efteråret går Psykiatrisk Center Amager i gang med APH i en lidt anderledes version, da centret, i modsætning til PCF, fortsat vil have akutmodtagelsen.

- Det bliver utroligt spændende at følge, og vi arbejder selvfølgelig tæt sammen med vores kollegaer på PCA, som kan drage fordel af de erfaringer, som vi allerede har høstet.

De foreløbige resultater viser et stort fald i sengedagsforbruget på PCF og vil blive endeligt præsenteret på Nordisk Kongres senere på måneden. ​​

Redaktør