Leder: Med det lange lys på

Region Hovedstadens Psykiatri er en del af en virkelighed, som konstant forandrer sig. Samfundets, borgernes og brugernes forventninger og krav til os betyder, at vi som hospital løbende skal tilpasse os.

Vi stiller også høje krav til os selv. Vi vil behandle flere bedre, og vi vil skabe mest mulig værdi for vores patienter. Vi vil udvikle sammenhængende, effektive patientforløb og vi vil levere recovery-baseret psykiatri på højeste niveau.

Det er vigtigt, at de forventninger og krav som vores omverden stiller til os, og de ønsker vi selv har, kan gå hånd i hånd. Det kan være en udfordring i en omskiftelig verden og som en del af et sundhedsvæsen under pres.

Vi skal blive bedre til at sætte os langsigtede mål for udviklingen i RHP. Vi skal have en mere tydelig retning, som vi kan holde os til, når vores omverden forandrer sig.

Derfor er vi nu gået i gang med en mere langsigtet plan for udviklingen i RHP. I stedet for at se ét år ud i fremtiden og sætte mål derefter, vil vi nu i stedet lave en realistisk, men også ambitiøs tre-årig strategi, som samtidig understøtter regionens overordnede mål strategi om fokus og forenkling.

Vi sætter så at sige det lange lys på.

Det skal skabe mere ro om arbejdet i organisationen, give forudsigelighed og tydelighed i retningen. Og hjælpe os med at nå de mål, som vi sætter os. 

Med en bred ledelsesmæssig involvering og gennem drøftelser med både medarbejdere, patienter og pårørende vil vi udstikke kursen og tegne et klart billede af, hvor vi vil være med vores hospital om tre år.

En mere langsigtet strategi er rigtig godt i tråd med det forbedringsarbejde, som nu for alvor begynder at vise resultater på centrene. Med klare mål, ro og forudsigelighed i retningen understøtter vi det arbejde.

Arbejdet med treårs-planen er skudt i gang på årets målsætningskonference og det er en fornøjelse at opleve engagementet hos alle involverede. Det er min klare opfattelse, at en længere planlægningshorisont er i alles interesse.

Det giver ganske enkelt mening.  ​​​​

Redaktør