Leder: Ny strategi - samme retning


Kære kollega

Lad mig allerførst ønske alle et rigtig godt nytår.

Tiden omkring nytår er for mange en tid, hvor man gør regnskabet op. Hvordan gik det sidste år, og hvilke mål vil jeg gerne opnå i det kommende år. Januar kan give en frisk start og ny energi til at stræbe efter de mål, vi hver især sætter os. Både privat og arbejdsmæssigt.  

Det er vigtigt, at man sætter sig de rigtige mål, som både er ambitiøse, men også realistiske, og som kan gøre en positiv forskel.

Det har vi gjort med vores nye treårige plan for implementering af Fokus og Forenkling i psykiatrien. Her mødes de overordnede fælles mål og visioner for Region Hovedstadens udvikling med vores særlige indsatsområder i psykiatrien.

Visionerne i planen er velkendte, for vi befinder os allerede på den rigtige vej. Planen handler i høj grad om at fortsætte det gode arbejde, som allerede bliver gjort, men også om at blive endnu bedre.

Det gælder blandt andet, når vi fortsætter arbejdet med at involvere patienter og pårørende i egen behandling. Når vi gennem målrettet arbejde fortsat vil nedbringe brugen af tvang og når vi sikrer, at medarbejdere og ledere har de rette kompetencer, så vi hele tiden udvikler os og følger med omverdenen. Vi fortsætter og udbygger også vores forbedringsarbejde, som er nøglen til løbende at skabe effektive arbejdsgange og kvalitet i behandlingen.

Tidligere har vi arbejdet med etårige virksomhedsplaner, som fulgte vores budget. Ved at se lidt længere frem, ønsker vi at sikre mere ro i organisationen. Ro til at arbejde med kerneopgaven, og tid til at implementere nye udviklingsopgaver og følge dem til dørs.

Vi lever i en dynamisk verden, hvor omgivelserne hurtigt forandrer sig, og hvor det kan være nødvendigt at justere og tilpasse løbende. Derfor har vi valgt at lade planen leve på vores fælles intranet. Vi har på den måde skabt en mere dynamisk platform for vores strategiarbejde, og jeg håber, at du har lyst til at kigge med.

På sitet ​kan man både blive klogere på, hvad vi mere præcist skal arbejde med, men i høj grad også hvorfor. For hvis vi skal nå de mål, som vi har sat os, så skal vi gøre det sammen. Du finder det nye strategi-site her: Fokus, forenkling​ og forbedring. ​

Du kan naturligvis læse mere om planen i dette nummer af PsykiatriNyt

Martin Lund​​

Redaktør