Leder

​Region Hovedstaden skal spare

​De nye besparelser er blandt andet en konsekvens af store, uforudsete udgifter til ny sygehusmedicin, ligesom en regnefejl på de såkaldte DRG-takster, det vil sige de penge, som regionerne får for at behandle borgere på de somatiske hospitaler, også lægger pres på økonomien.​

Det betyder, at politikerne har genåbnet det budget, som blev lagt i sommer sidste år.

I 2015 skal der findes 150 millioner kroner, og mindst 225 millioner kroner i 2016.

Det er mange penge. Her hos os i psykiatrien er vi blevet bedt om at finde 11, 4 millioner kroner i indeværende år, og mindst 34,1 millioner kroner næste år. Det er ærgerligt, og det kommer til at gøre hverdagen sværere. Særligt med tanke på, at vi så sent som sidste år også skulle tage stilling til besparelser.  

Det er ikke nogen nem opgave, vi står foran, men omvendt er det heller ikke en udvikling, som kommer bag på os. Ligeledes skal vi nok forvente, at der også i fremtiden vil komme besparelser. Derfor arbejder vi i hospitalsledelsen på en fremadrettet strategi for, hvordan vi kan imødekomme besparelser og sørge for, at hverdagen fortsat er god og givende – både for patienter og personale.

Men selv når besparelser står for døren, skal man huske at fejre sig selv for godt arbejde.

Og der bliver arbejdet hårdt i hele organisationen. Ventetiderne bliver bragt ned, tvangen ligeså og akkrediteringen står for døren, som mange nok også kan mærke.

Det store arbejde vil vi i direktionen påskønne – besparelser eller ej, så derfor vil vi gerne den 19. juni invitere til sommerfest for alle ansatte i psykiatrien.

Martin Lund​
Direktør

Redaktør