Planlægning i RHP: Det skal vi arbejde med frem til 2018

​​OVERBLIK: Planen for, hvordan vi skal implementere den fælles tværregionale strategi Fokus & Forenkling i RHP træder nu i kraft. Planen hedder Fokus, Forenkling og Forbedring i psykiatrien 2016-2018. Få overblik over baggrund, indhold og formål.​

BAGGRUND:

Fokus, Forenkling og Forbedring er psykiatriens implementeringsplan af Region Hovedstadens fælles strategi Fokus & Forenkling​.

Læs mere om baggrunden for Fokus, Forenkling og Forbedring på RHP's nye intranetsite om planen​

Fokus & Forenkling er der 6 strategiske indsatser, som alle hospitaler i regionen skal implementere. De indgår i nedenstående strategikort: ​


Indsatsområderne i Strategikortet danner grundlag for de 16 målsætninger som udgørFokus, Forenkling og Forbedring.

Læs mere om Fok​us &​​ Forenkling på RHPs nye intranet site om planen​


V'et beskåret til ff artikel v_02.jpgSamtidig er Fokus, Forenkling og Forbedring en videreudvikling af forbedringsarbejdet og  vores V med de 4 dimensioner
Patientens ønsker og behov, Kvalitet i Behandlingen, Kompetente medarbejdere, Effektive arbejdsgange.

Fokus, Forenkling og Forbedring er altså en sammensmeltning   af fælles regionale indsatsområder og vores psykiatrispecifikke mål.

​​
FORMÅL:

Der er to overordnede formål med Fokus, Forenkling og Forbedring:

 1. At skabe værdi for patienten

 2. At skabe de bedst mulige betingelser for personale og organisation til at løse kerneopgaven


INDHOLD:

Planens 16 målsætninger er alle formuleret med henblik på at skabe mest mulig værdi for patienten. Målsætningerne ser i resume-form sådan her ud:

 • Med FFF får patienterne mere indflydelse på egen behandling samt udviklingen af hospitalet

 • Med FFF får patienterne den rette udredning, forskningsbaseret behandling og pleje, som skal være så evidensbaseret og sikker som muligt.  Samt velfungerende overgange internt såvel som til andre sektorer.

 • Med FFF vil patienterne opleve et effektivt hospital, hvor unødvendige arbejdsgange og rutiner er skåret væk til fordel for direkte patientkontakt

 • Med FFF vil patienten møde et personale, der trives og har de rette specialiserede kompetencer til de opgaver, de skal løse

Læs mere om målsætningerne på RHP's nye intranetsite om planen:

Kort format: Fokus, Forenkling og Forbedring på 3 minutter 
Langt format: I dybden med Fokus, Forenkling og Forbedring 

Fokus, Forenkling og Forbedring har derudover nogle organisatoriske/personalemæssige fordele. Essensen af de fordele er:

 • Med FFF skal organisationen arbejde i den samme retning de næste tre år frem i modsætning til tidligere, hvor vi planlagde fra år til år i de daværende Virksomhedsplaner. Det skal give mere ro og kontinuitet for personalet.
   

 • Med FFF får vi en prioritering af udviklingsprojekter, så personalet ikke overbelastes med nye udviklingsopgaver, men derimod får mere tid til at implementere de enkelte.

 • Med FFF skal vi følge én overordnet plan fremover adskillige, idet essensen af politiske såvel som RHP's egne handleplaner og strategier er flettet ind i FFF

  

​HVORDAN FOREGÅR DEN LOKALE IMPLEMENTERING AF PLANEN PÅ CENTRE OG I STABE?​:

Hvert år (til og med 2018) bliver planens 16 målsætninger brudt ned i konkrete mål for hele hospitalet, som gælder for det kommende år. Målene kommer til at stå i en Årsplan(tidligere kaldet Virksomhedsplan).

Målene i Årsplanen bliver yderligere tilpasset det individuelle centers/stabs vilkår og muligheder. Den proces munder ud i Årsaftalerne (tidligere kaldet ​Resultataftaler)

Hvert center og dets ansatte vil – som førhen – rent praktisk skulle forholde sig til sit eget centers aftale, og ad den vej implementere målsætningerne fra Fokus, Forenkling og Forbedring.​​


V
IL DU VIDE MERE?:

På intranetsitet om planen Fokus, Fore​nkling og Forbedring​ kan du læse alt om baggrunden for planen og selve planen i både langt og kort format samt se forskellige relevante videoklip med medarbejdere og ledere. 


Redaktør