VIP-vejledninger reduceret 46 % i 2015

​Forenkling: Jurist og sygeplejerske Berit Schwartz og læge Jette Stub Nielsen er blandt dem, der har knoklet for at få bragt mængden af vejledninger ned, så det er lettere for personalet at finde den relevante information. Læs mere om deres arbejde her.​​

Siden Berit Schwartz startede for et år siden som teamleder i Kvalitets og Udviklingsafdelingen, har hun stået i spidsen for en gruppe klinikere og stabsmedarbejdere, der sammen har nedbragt antallet af kliniske vejledninger.

​​​
Teamleder Berit Schwartz

- Det har været min helt store kæphest, så at sige – min måde at fokusere og forenkle. Der har været for mange dokumenter.  Det duer ikke i den travle hverdag ude på afsnittene. ​

Reservelæge Jette Stub Nielsen på PCK har været med i processen. Hun har selv førhen mærket konsekvenserne af den store bunke vejledninger.

- I vores søgeportal (VIP) har det kun været muligt at finde en vejledning, hvis man kender titlen, eller i hvert fald rammer meget tæt på. Med mange vejledninger, kan det være umuligt at finde den rigtige. Fx husker jeg en ny kollega, som ville orientere sig i behandlingen af akut urotilstand, og som havde fundet en ældre lokal vejledning. Den svarede bare ikke til den gældende vejledning.


Reservelæge Jette Stub Nielsen

Værdi for patienten og for personalet

Berit og Jette har i samarbejde med andre klinik- og stabskollegaer gået efter at ændre situationen markant.

- Vi har kørt hårdt på, men jeg synes, vi er nået langt. Da jeg startede i RHP var der f.eks. 21 skizofren- vejledninger. Nu er der 1, fortæller Berit.

Og det bringer værdi for patienterne, forklarer Jette Stub Nielsen. 

Det betyder, at patienterne vil møde en mere ensartet holdning til behandling af de forskellige tilstande.

De færre vejledninger er også værdifulde for personalet. Udover bedre overblik og en mere enkel arbejdsgang, forudser Jette også, at det bliver nemmere at være ny læge.

- For yngre læger bliver det nemmere at orientere sig. Når man starter i sit nye speciale bruger man vejledninger til at danne sig et overblik over de vigtigste patientgrupper og behandling. Og så er det langt nemmere, hvis der fx kun er én vejledning til depression fremfor mange lokale, der skal sorteres fra

Et succesfuldt samarbejde med Region Sjælland
Forenklingen af vejledningsmaterialet er - udover knofedt fra Berits og Jettes side - resultatet af et samarbejde med Region Sjælland.

Forskellige arbejdsgrupper på tværs af de to regioner er rykket sammen for at harmonisere de kliniske vejledninger, så de er ens.

Den øvelse er en central del af implementeringen af Sundhedsplatformen, som begge regioner skal implementere fra maj 2016. Men den har bragt en ekstra bonus med sig:

- Det har været et rigtig godt samarbejde. Ikke kun fordi vi i fælleskab har harmoniseret og kogt vejledningerne ned, men også fordi vi har suppleret hinandens materiale undervejs og taget det bedste fra begge verdner. På den måde er kvaliteten også højnet.

Vi ligger helt i front

Med en nedbringelse af dokumenter på 46 % er Region Hovedstaden Psykiatri det hospital i regionen, som er nået længst med at nedbringe kliniske vejledninger i 2015.  Kvalitets og Udviklingschef og overordnet ansvarlig for projektet, Mette Bertelsen, forklarer hvorfor.

- Det handler om, at vi har et meningsfuldt strategisk fundament. Med kombinationen af forbedringsarbejdet og Fokus & Forenkling er der gode rammer f​or afbureaukratisering og en mere enkel hverdag. Den bold har vi grebet i RHP, og nu begynder vi at se resultaterne

Kvalitets og Udviklingschef Mette Bertelsen

Mette Bertelsen forklarer også, hvordan nedbringelsen af de kliniske vejledninger er en del af et større perspektiv, hvor hendes afdeling arbejder hen mod at gøre den kliniske hverdag fri for unødig bureaukrati:

- Det er klart, at vi gerne vil skabe en mere enkel hverdag. Vi har f.eks p.t. fokus på Cave-registreringen. Jeg forven​ter, at vi i løbet af 2016 er klar med en forenkling af denne.

Redaktør