Fælles på tværs - om mennesker med psykisk sygdom og dom til behandling

​Efteruddannelse for fagpersoner, der arbejder med behandling af mennesker med psykisk sygdom og dom til behandling (fagpersoner i Kriminalforsorgen, kommuner, regioner, politiet m.fl.)

Tidspunkt Ikon
Dato: 25-10-2021
Tid: 8:30 - 15:00
Sted

​Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

​Efteruddannelsen har fokus på, hvad den fagprofessionelle skal vide, kunne og ville for at kunne bidrage relevant til en god behandling af mennesker med psykisk sygdom og dom til behandling i samarbejde med hovedpersonen og med andre fagprofessionelle.

Indhold

Undervisningen er bygget op omkring centrale spørgsmål vedrørende opgaveløsningen i forhold til emnerne:

 • Lovgrundlaget, herunder reglerne for informationsudveksling
 • Patient-/brugerperspektivet
 • Den fælles opgave på tværs af sektorer 
 • Koordinering af misbrugsbehandling

Lovgrundlag

 • Hvornår arbejder man i henhold til straffeloven og retsplejeloven, og hvordan lyder de væsentlige bestemmelser?
 • Hvornår arbejder man i henhold til serviceloven og psykiatriloven, og hvilke bestemmelser er gældende for arbejdet med målgruppen?
 • Hvordan er misbrugsbehandlingen lovmæssigt forankret, og hvordan koordineres den del af den fælles indsats?

Brugerperspektiv

 • Hvilke muligheder og udfordringer giver et brugerperspektiv på samarbejdet med denne gruppe borgere?
 • Hvordan inddrages hovedpersonens perspektiv i udarbejdelsen af et fælles samarbejdsredskab som for eksempel koordinationsplanen?

Den fælles opgave på tværs af fag og sektorer

 • Hvordan skaber vi gode løsninger i samspil med de involverede aktører?
 • Hvilke sektorer har hvilken ret og hvilke pligter i relation til den samlede opgave, herunder hovedpersonens eventuelle misbrug?
 • Hvilke muligheder og udfordringer giver et fælles samarbejdsredskab som for eksempel koordinationsplanen?

Forløbet er udarbejdet i samarbejde mellem Socialstyrelsen, Kriminalforsorgen og Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.

Redaktør