Invitation til 1. spadestik på Psykiatrisk Center Ballerup - nye rammer til behandling af spiseforstyrrede

Tidspunkt Ikon
Dato: 09-05-2016
Tid: 14:00 - 15:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Psykiatrisk Center Ballerup (bygning 25), Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Tilmelding
Ingen tilmelding

Med udgangen af 2017 fusionerer behandlingen af spiseforstyrrelser, og herefter får det samlede behandlingsti​lbud til huse her på PCB i ny-byggede faciliteter. 


 


Download invitationen som pdf-fil​

Et indlevet og helstøbt arkitekto​​nisk greb

Der er lagt vægt på, at det nye byggeri stilistisk passer til de øvrige bygninger på Psykiatrisk Center Ballerup.

I projektforslaget forklarer RUBOW arkitekterne: 'Vi vil skabe et indlevet og helstøbt arkitektonisk greb, som kan aflæses som en fortælling om det specifikke steds bygninger og arkitektur'.

Som kontrast til de eksisterende bygninger udføres nybyggeriet med nye rumtyper, overgange og interne relationer. Jo flere nuancer og muligheder området kan tilegnes som helhed, jo bedre mulighed er der for at skabe plads til mange typer af mennesker, aktiviteter og behandlingstilbud.

Fokus på flow genne​m bygningen

De nye bygninger rummer et ambulatorie, dagshospital samt sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelser. Derudover kommer den nye bygning til at rumme et spisehus (kantine) og gode faciliteter til store møder, kurser og større arrangementer. 

Byggeriet er tænkt som serie af hovedhuse, og imellem dem ligger skærmede mellembygninger, som giver mulighed for tilbagetrukkede patientfacilieter.  Der er et flow ned igennem de sammenhængende bygninger, fra ankomsthus, over dagafsnit til sengeafsnit. 

Byggeriet forventes klar til indflytning ultimo 2017.

Redaktør