Invitation til Ph.d.-forsvar af Anne-Sophie Jacoby: Oxidative stress, brain-derived neurotrophic factor, cytokines and GSK-

Tidspunkt Ikon
Dato: 13-01-2017
Tid: 14:00 - 0:00
Sted

Henrik Harpestrengs Vej, 2100 Kbh Ø. I auditoriet, Opgang 61A.

Tilmelding
Ingen tilmelding
Forsvaret finder sted fredag d. 13. januar 2017, kl. 14.00, i auditoriet, opgang 61A, Psykiatrisk Center København, afd. O, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, 2100 København Ø.

Efterfølgende inviteres til reception i tilstødende lokaler.

Bedømmelsesudvalg

Benjamin Goldstein, MD, PhD, FRCPC
Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Canada
Mikael Landén, professor, overlæge, ph.d. 
Sahlgrenska Akademi, Institution for Neurovidenskab og Fysiologi, Göteborg, Sverige
Per Bech, professor, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center Nordsjælland

Vejledere

Lars Vedel Kessing, professor, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København, afdeling O
Maj Vinberg, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København, afdeling O
Klaus Munkholm, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København, afdeling O
Redaktør