Invitation til ph.d.-forsvar v/ Anna Kristine Waldemar: Recovery orientation in clinical practice: how does it unfold in mental health inpatient settings?

Tidspunkt Ikon
Dato: 14-09-2018
Tid: 13:00
Sted
Psykiatrisk Center Ballerup, Auditoriet i Byg. 51, Maglevænget 2, 2750 Ballerup.


Tilmelding
Ingen tilmelding
Afhandlingen er udarbejdet i Kompetencecenter for rehabilitering og recovery,
Psykiatrisk Center Ballerup indskrevet på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet,
Københavns Universitet. Den er baseret på kvalitative studier og inkluderer et litteraturstudie, samt interviews af indlagte patienter og deltagerobservationer fra to psykiatriske sengeafsnit med henblik på at undersøge hvordan recovery-orienteret praksis udfolder sig på psykiatriske sengeafsnit.

Bedømmelsesudvalg:
 • Julie Midtgaard, formand for bedømmelsesudvalget
  Lektor, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet, DK
 • Frederik Gildberg
  Lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet, DK
 • Bengt Karlsson
  Professor, Department of Health, Social and Welfare Studies, University College of Southeast Norway, NO

Vejledergruppe:
 • Sidse Arnfred, hovedvejleder
  Dr.med., ph.d., forskningsoverlæge, Psykiatrien Vest, Slagelse
 • Lisa Korsbek
  Mag.Art. ph.d., seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Bente Appel Esbensen
  Cand.cur., ph.d., forskningsleder, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet


Redaktør