Invitation til seminar om familieintervention ved psykoser

​Oplægsholdere: Jens Einar Jansen, Ulrik Haahr, Hanne-Grethe Lyse Nielsen, en patient og pårørende, som har deltaget i familie-intervention.

Tidspunkt Ikon
Dato: 02-11-2017
Tid: 13:30 - 16:00
Sted

​Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 Kbh. S i lokale H2.09, det store konferencerum ved siden af kantinen på 1. sal.

Tilmelding

​E-mail til isps.dk@gmail.com og for ikke-medlemmer indbetales beløb kr. 100,- til konto 6771 6185971

Der er gennem de seneste 50 år forsket i familieintervention i forhold til patienter med skizofreni. Denne forskning har bl.a. udmøntet sig i psykoedukation til pårørende, hvad der efterhånden er gængs behandling ved psykosetilstande. Længerevarende interventioner, hvor hele familien er samlet, er sjældnere, men tilbydes unge patienter med psykose (OPUS) og deres nærmeste pårørende. Den mest almindelige model er en flerfamiliegruppe, hvor 5-6 familier samles hver 14.dag for at løse dagligdags problemer; en såkaldt problemløsningsmodel.
De senere år har forskere interesseret sig for, hvordan familien reagerer ved sygdommens frembrud- og hvor belastede de nærmeste kan være af ’psykose i familien’. Udover belastningsgraden har man ligeledes interesseret sig for de pårørendes evne til metakognition.

Forskningen vil blive belyst i to oplæg, dels resultater fra en stor undersøgelse om to slags familieintervention i region Sjælland, dels et oplæg om familiens belastning fra samme undersøgelse. Den kliniske tilgang i et andet oplæg - hvordan bliver familien involveret? Hvordan ser modellerne ud? Endvidere vil der være erfaringer fra en familie, der har været deltagere i en flerfamiliegruppe.


Redaktør