Kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter - forår 2022

På kurset behandles spørgsmål og emner, der er efterspurgt af mange pårørende.

Kurset består af 6 undervisningsgange á 2,5 time i april-juni 2022.

Kurset er gratis og afholdes  i PSYKINFOs lokaler, Rosengården 14, 1174 København K.

Tidspunkt Ikon
Dato: 26-04-2022
Tid: 17:00
Sted

PSYKINFOs lokaler, Rosengården 14, 1174 København K.​

Tilmelding

​​Tilmeld dig på mail til rhpkfr@regionh.dk senest d. 19. april 2022

Der serveres sandwich, vand og kaffe/te på kurset.
Programmet er udviklet på baggrund af ny forskning foretaget af KFR samt kliniske erfaringer.
Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan på liv.os.stoelan@regionh.dk​ eller telefon 2028 2197.

Progra​​​m

(​Hent som PDF: ​Kursus for pårørende til respsykiatriske patienter - forår 2022 program NY adresse.pdf)

Dag 1: 26. ​april​​ 2022

17.00-17.30​: Velkommen! Præsentation af kursusprogram & kursusdeltagere
17.30-17.45: Pause
17.45-18.15: Pårørende til retspsykiatriske patienter – en særlig udfordring?
Oplæg v/Jette Møllerhøj, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
18.15-18.30: Pause
18.30-19.15: Dømt til behandling. Hvad er en psykiatrisk særforanstaltning?
Oplæg v/Liv Os Stølan, projektleder, KFR
19.15-19.30: Opsummering og orientering om næste gang

Dag 2: 3. ma​j​ 2022

17.00-17.15: Velkommen og tanker om første kursusdag
17.15-18.00: Retspsykiatriske behandlingsforløb – hvad er det?
Oplæg v/Mette Brandt-Christensen, overlæge og Pia Birkegaard, afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Center
Sct. Hans (PCSH)
18.00-18.15: Pause
18.15-19.00: Hvem gør hvad og hvem kan jeg spørge om hvad?
Oplæg v/socialrådgiver, PCSH
19.00-19.30: Opsummering og orientering om næste gang

Dag​​​ 3: 17​​. maj 2022

17.00-17.15: Velkommen og tanker om forrige kursusdag
17.15-18.15: Recovery og retspsykiatriske patienter
Oplæg v/Jette Møllerhøj, leder og seniorforsker, KFR
18.15-18.30: Pause
18.30-19.00: Hvad siger jeg til min familie? Hvordan taler man om psykisk sygdom og kriminalitet?
Oplæg v/Jette Møllerhøj, leder og seniorforsker og Liv Os Stølan, projektleder, KFR
19.00-19.30: Opsummering og orientering om næste gang

Dag 4: 31. ​​​​maj 2022

17.00-17.15: Velkommen og tanker om forrige kursusdag
17.15-18.00: Pårørenderoller – i relation til patienten og i relation til professionelle
Oplæg v/pårørende
18.00-18.15: Pause
18.15-19.00: Rollen som bistandsværge – hvad og hvordan?
Oplæg v/Kim Bjernvig og Leif Jensen, bistandsværger
19.00-19.30: Opsummering og orientering om næste gang

Dag 5: 7. ju​ni 202​2

17.00-17.15: Velkommen og tanker om forrige kursusdag
17.15-18.00: Pårørendesamarbejde – de professionelles erfaringer
Oplæg v/Elisabeth Myhre, teamleder, Opsøgende Retspsykiatrisk Team, PCSH
18.00-18.15: Pause
18.15-18.45: Pårørendementor – brobygger mellem de professionelle, patienterne og de pårørende
Oplæg v/Birgitta Rosengaard Nielsen, pårørendementor, Psykiatrisk Center Glostrup og Birgitte Janischefska, pårørendementor, Psykiatrisk Center København
18.45-19.00: Pause
19.00-19.30: Opsummering og orientering om næste gang

Dag 6: 21. juni 2022

17.00-17.15: Velkommen og tanker om forrige kursusdag
17.15-18.00: Veje ud af en særforanstaltning
Oplæg v/Esben Nordentoft, overlæge, FACT-team, Psykiatrisk Center Glostrup og Mette Brandt Christensen, overlæge, PCSH
18.00-18.15: Pause
18.15-19.00: Evaluering og feedback ift. næste kursus

Redaktør