Kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter

Tidspunkt Ikon
Dato: 17-08-2021
Tid: 17:00
Sted

​​Kristineberg 3, 2100 Kbh Ø

Tilmelding

​​Senest 10. august på rhpkfr@regionh.dk

Pårørende er centrale for de fleste psykiatriske patienter, og vi ved fra klinisk praksis og forskning, at mange pårørende til retspsykiatriske patienter oplever, at en psykiatrisk særforanstaltning medfører særlige problemstillinger.

Vi ved også, at pårørende til retspsykiatriske patienter efterspørger faktuel information om f.eks. retspsykiatriske behandlingsforløb, forløbenes forskellige faser og rollefordelingen mellem de samarbejdende aktører. Desuden kan pårørende være berørt af den stigmatisering som retspsykiatriske patienter kan opleve. At være pårørende til én, der både har alvorlig psykisk sygdom og er dømt for kriminalitet, kan opleves som en dobbeltbelastning og en dobbeltstigmatisering.

Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) udbyder derfor et nyt kursus målrettet pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurset har til formål at styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-processer.

Kurset er gratis og afholdes første gang i august og september 2021. Kurset består af fire undervisningsgange og afholdes i RHP's lokaler på Kristineberg 3 på Østerbro. Alle dage starter kurset kl. 17.00.

Kursusdage

  • Dag 1: 17. august
  • Dag 2: 31. august
  • Dag 3: 15. september
  • Dag 4: 28. septmber


Tilmelding

Tilmelding foregår på mail til rhpkfr@regionh.dk - senest d. 10. august 2021.På kurset behandles spørgsmål og emner, der er efterspurgt af mange pårørende. Kurset består af 4 undervisningsgange á 2,5 time.

Kurset er gratis og afholdes Kristineberg 3, 2100 København Ø


Redaktør