Nordisk konference om dobbeltdiagnose: Meeting the Dragon

Tidspunkt Ikon
Start: 06-06-2019, 9:00
Slut: 07-06-2019, 17:00
Sted

​Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København (tidligere DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV

Tilmelding

​​Info om tilmelding kommer senere

Konferencen vil støtte mennesker med en dobbeltproblematik gennem deling af viden og ved at blive klogere på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande.

Vi vil blandt andet stille skarpt på:
  • Hvilke udfordringer møder brugerne – og hvordan imødekommer vi dem?
  • Kan vi blive bedre til at sikre kvalitet - både på den korte og lange bane?
  • Hvordan står det til med recovery – kan vi løfte barren?
  • Hvordan styrker vi organisering af indsatser på tværs - uden af tabe brugeren af syne?
  • Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi - er der nogen, vi overser?
  • Gør vi nok overfor særligt udfordrede
Pris for deltagelse: 1900 kr.


Abstracts til konferencen skal indsendes senest 15. december. 


Redaktør