Pårørendegruppe på Psykiatrisk Center Frederiksberg

Tidspunkt Ikon
Start: 05-10-2016, 16:00
Slut: 07-12-2016, 18:00
Sted

​Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg - Vanløse (se kort i vedhæftede folder)

Tilmelding

​3864 3926 (sekretær)

​Invit​​ation

Psykiatrisk Center Frederiksberg tilbyder undervisning for pårø- rende, der er forældre, søskende, voksne børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation til patienter der er tilknyttet centret. 

Tilbuddet retter sig ligeledes til Frederiksberg/Vanløse borgere, der har psykisk syge pårørende an​​dre steder i landet. 

Tilbuddet er undervisningsbaseret, men der lægges vægt på dialog og erfaringsudveksling. 

Formå​l 

Mange pårørende er interesseret i at vide mere om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder samt at udveksle erfaringer med andre pårørende. 

Psykiatrisk Center Frederiksberg tilbyder derfor et undervisningsforløb bestående af en række oplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion. 

St​​ed 

Undervisningen er gratis og foregår i lokaler i: 

Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg - Vanløse
Nimbusparken 24. 1 sal
2000 Frederiksberg 

Tids​​​punkt 

Undervisningen starter onsdag den 5. oktober kl. 16.00 - ca. 18.00 

Der vil bliver serveret kaffe, te og forfriskninger. 3 

Tilmelding til undervisnin​​​gen til 

Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg - Vanløse på tlf. 38 64 39 26 (sekretær) 

Program 

  • Onsdag d. 05.10: Introduktion til behandlingen i Psykiatrisk Center Frederiksberg 
  • Onsdag d. 19.10: Sygdomsforløb og behandling 
  • Onsdag d. 02.11: Sociale støttemuligheder og hvad der sker i familien 
  • Onsdag d. 16.11: Recovery - en personlig historie 
  • Onsdag d. 30.11: Oplæg og dialog om det at være pårørende 
  • Onsdag d. 07.12: Tema efter eget valg​​

Yderligere informa​​tion 

Helle Busck
Ledende Soc.rådg
Tlf. 3864 39362612 4636


Inge 
Henmar Christensen
Distriktssygeplejerske
Tlf. 3864 3928 / 2365 5710​

Redaktør