Ph.d.-forsvar Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering - Evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark

Tidspunkt Ikon
Dato: 02-10-2015
Tid: 13:00
Sted

​Kurhussalen på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Tilmelding
Ingen tilmelding

Vi har hermed den glæde at invitere til Jacob Hvidhjelms ph.d.‐forsvar i Kurhussalen på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Fredag den 2. oktober 2015, kl. 13.00

Afhandlingens titel er:
Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering - Evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark​


Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til Jaco​b Hvidhjelm, alternativt downloades fra ResearchGate.


Psykiatrisk Center Sct. Hans vil efter forsvaret være vært ved en reception.

På centerledelsens vegne. 

Med venlig hilsen
Bo Andersen
Centerchef
FACULTY
Redaktør