Verdensdag for selvmordsforebyggelse 2022

Psykiatrisk Center Nordsjælland markerer endnu en gang den internationale selvmordsforebyggelsesdag for klinikere og andre med interesse for feltet. Temaet er traumer og selvmord.

Tidspunkt Ikon
Dato: 09-09-2022
Tid: 8:30 - 15:00
Sted

​Auditoriet, Indgang 50 B, Plan 2, Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød eller via Teams (se nedenfor)

​Deltag via Microsoft  Teams​

​​​​​

Pro​​gram:

08.30 – 09.00: Morgenmad

​09.00 – 09.15: Introduktion v/ Centerchef Henrik Søltoft

09.15 – 10.00: Stressfyldte hændelsers indflydelse på selvmord v. Programleder og seniorforsker Annette Erlangsen, Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse

Beskrivelse: Personlige tragedier, men også nationale kriser, kan påvirke det enkelte individ meget dybt. I enkelte tilfælde kan det i yderste konsekvens komme til et selvmord. I dette oplæg præsenteres et overblik over den internationale viden om hvordan stressfyldte hændelser kan øge selvmordsrisikoen samt hvilke hændelser er forbundet med en særlig høj risiko.

10.00 – 10.45: Hvornår og hvordan bliver udsættelse for traumer en betydningsfuld faktor i relation til selvmordsadfærd? v. psykolog og ph.d. Rita Fjelsted
Beskrivelse: Hvad et psykologisk traume er, og hvordan og hvornår mennesker udsættes for traumatisering?
Desuden beskrives der hvordan det at blive udsat for et traume eller kæder af traumer, især i barndom og ungdom, kan have omfattende udviklingsmæssige følger, herunder påvirkning af tilknytningsevne, affektregulering, impulsstyring, hukommelse og indlæring. Men også komme ind på, hvorledes enkeltstående traumer i voksenalderen kan medføre forstyrrelser af individets grundlæggende balance.
Oplægget vil omfatte forekomst af traumatisering i befolkningen og i udvalgte populationer, og hvornår og hvordan traumatisering bliver til selvmordsadfærd, og illustrere en psykologisk model til forståelse heraf. Derudover vil oplægget afrundes af resultater eget studie omkring muligheden for at identificere særligt selvmordstruede, forekomst af traumatisering og selvmordsforsøg i en åben psykiatrisk population, og gennemførte selvmord i den danske befolkning i relation til udsættelse for udvalgte alvorlige stressfaktorer.

10.45 – 11.00: Strække ben pause med kaffe og frugt


​11.00 – 11.45: Fra intens modstand mod psykiatrien over svær psykotisk depression til mirakuløs helbredelse ved elektrochok v. forfatter og journalist Peter Øvig Knudsen

Beskrivelse: En personlig skildring.

11.45 – 12.15: Underholdning og Papageno prisoverrækkelse ved professor Merete Nordentoft

12.15 – 13.15: Frokost med kaffe

13.15 – 14.00:  2. traumatisering af sundhedsprofessionelle v. forsker Maria Louison Vang, Institut for Psykologi, SDU og Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, OUH
Beskrivelse: Oplægget vil give en introduktion til sekundær traumatisering, hvilke tegn man kan være særligt opmærksom på, samt nationale og internationale erfaringer om, hvordan det kan forebygges eller håndteres.

14.00-14.45: Selvmordsforebyggelse i psykiatrien, mangler og muligheder. v. speciallæge, ph.d Dorte Nordholm, Psykiatrisk Center Nordsjælland
Beskrivelse: Forskning viser, at risikoen for selvmord og selvmordsforsøg er markant øget den første uge efter udskrivelse eller kontakt til psykiatrisk skadestue.
Nogle af de personer opfylder ikke kriterier for diagnoser, der behandles i psykiatrien, og nogle har afhængighed af alkohol eller andre rusmidler. Der er ventetid på mange af de relevante behandlingstilbud, så hvordan kan vi hjælpe de personer? Under oplægget præsenteres den nye ambulante akutbetjening i Region Hovedstaden Psykiatri: Ambulante akutteams.

​​14.45- 15.00: Afslutning v/ Centerchef Henrik Søltoft


Redaktør