Adfærdstræning normaliserer hjerneaktivitet hos børn med autisme

Intensiv målrettet adfærdstræning er associeret med en normalisering af hjerneaktiviteten hos børn med autisme. Hjerneaktiviteten blev målt ved hjælp af elektroencefalografi (EEG).

​​​

Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ​

“Udviklingen af sociale og sproglige områder i hjernen [...] stammer fra interaktionen mellem barnet og det sociale miljø”, skriver førsteforfatteren Geraldine Dawson, fra University of North Carolina, i Chapel Hill, USA.​​

I studiet indgik 48 børn med autisme. De var mellem 18 og 30 måneder gamle.​

De blev randomiseret til enten konventionel intensiv behandling (ca. 18 timer om ugen, inklusiv forældrenes deltagelse) eller til programmet Early Start Denver Model (ESDM). Børnene i ESDM-gruppen fik mindst 20 timers behandling om ugen, herunder fire timers daglig adfærdstræning med en specialiseret terapeut. ESDM-metoden fokuserer på bl.a. social opmærksomhed og interaktionen mellem personer (fx genkendelse af kendte ansigter). ​​

Efter to års behandling havde børnene i interventionsgruppen en bedring i autisme symptomer, intelligens, sprog og social adfærd i forhold til børnene i kontrol-gruppen. Disse resultater blev publiceret i 2010.​​

Nu vurderede forfatterne effekten af interventionen på hjernens elektriske aktivitet ved en EEG-undersøgelse. Både før og efter interventionen blev EEG foretaget mens børnene så på ansigter. Børnene i interventionsgruppen havde bl.a. en normalisering af nogle parametre, der afspejler aktivitet i områder involveret i opmærksomhed, mens børnene i kontrolgruppen havde en forværring i afvigelsen fra normaliteten.​

”Vores studie understreger potentialet af tidlig intervention med henblik på at ændre hjernens og adfærdsudvikling hos små børn med autisme”, konkluderer forfatterne.

Redaktør