Ny sanse-legeplads åbnet på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Psykisk syge og udviklingsforstyrrede børn har ekstra behov for legeaktiviteter, der stimulerer deres udvikling og udfordrer dem sansemæssigt og motorisk.  

Det får patienterne på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg nu mulighed for. Centeret har netop indviet en ny sansehave med specialdesignede legeredskaber og -moduler.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg har netop åbnet en sansehave til de små patienter. Projektet er blevet realiseret ved hjælp af støtte fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og haven bliver taget i brug i denne uge.

Lige som alle andre børn har patienterne på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg brug for frisk luft og god plads til at røre sig på. Det gælder særligt de hyperaktive børn, som har et ekstra behov for aktiviteter, der stimulerer deres udvikling og fremmer deres trivsel. Derfor har visionen for sansehaven været at skabe en legeplads, som er sjov og spændende, men som også udfordrer og stimulerer børnene sansemæssigt og motorisk.

Det er landskabsarkitekt Helle Nebelong (MAA, MDL, MPM) der har tegnet og stået for anlæggelsen af den nye sansehave.

Sansehaven er bygget op som en forhindringsbane, hvor det ene redskab eller modul naturligt inviterer til det næste. Modulerne har desuden fået en særlig visuel udformning, som kompenserer for børnenes manglende forestillingsevne. Legeredskaberne er specialfremstillet i lav højde, fordi de opmærksomhedsforstyrrede og hyperaktive patienter i høj grad er impulsstyrede. Derfor har de vanskeligt ved at overskue farer og konsekvenser af deres handlinger.

”Det er en stor glæde for os, at vi nu kan tilbyde børnene gode udefaciliteter. Vi ved, at bevægelse og motorisk udfordring har en positiv effekt på både deres fysiske og psykiske tilstand,” siger ledende oversygeplejerske Tina Jacobsen.

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i alt bevilget kr. 957.000 til etableringen, og sansehaven blev indviet d. 15. november af regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Redaktør