PsykiatriNyt april 2012

Temanummer om sammenhæng i patientforløb: Læs om, hvad recovery og rehabilitering egentlig er, om forskning i samarbejde mellem arbejdsmarked og hospitalspsykiatri, og hvordan kommunale og regionale kontaktpersoner på Nørrebro er kommet tættere på hinanden.
Redaktør