Styrket indsats for selvskadende unge i psykiatrien

​Unge med selvskade skal mødes og behandles med forståelse. Med et nyoprettet team, ’Team for selvskade’, vil BUC øge viden om selvskade blandt medarbejderne og tilbyde unge, ambulante patienter med tilbagevendende selvskade målrettet behandling.

Vent...

​Flere og flere unge skader sig selv, og særligt blandt unge i psykiatrisk behandling er selvskade udbredt. International forskning anslår, at mellem halvdelen og tre fjerdedele af unge psykiatriske patienter har skadet sig selv inden for det seneste halve år. En tredjedel af disse unge fortæller, at ingen behandlere i psykiatrien har fået kendskab til deres selvskade i løbet af deres udrednings- eller behandlingsforløb.

 Personale i psykiatrien oplever ofte vanskelige følelsesmæssige reaktioner i mødet med en selvskadende patient, dels fordi der savnes viden om selvskade, og dels fordi der savnes specialiserede behandlingstilbud til denne målgruppe. Det er afgørende, at selvskade behandles målrettet og tidligt, da adfærden over tid forværrer den psykiske tilstand.

 - Vi ved, at selvskade virker vedligeholdende på psykisk lidelse, og at det er den mest alvorlige forudsiger af senere selvmordsadfærd, så det er vigtigt, at selvskade opdages hos vores patienter, og at der tilbydes specialiseret behandling så tidligt i forløbet som muligt, fortæller Lotte Rubæk, psykolog og leder af 'Team for selvskade' i BUC.

 Derfor ønsker Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center at øge viden om selvskade blandt personalet, ligesom de vil tilbyde unge, ambulante patienter med tilbagevendende selvskade målrettet behandling.

 Nyt projekt med fokus på selvskade

Med satspuljemidler er der i BUC blevet oprettet et nyt, specialiseret team, 'Team for selvskade', bestående af fire medarbejdere samt tilknyttede forskere og konsulenter. Behandlingstilbuddet i 'Team for selvskade' løber over 12 uger og er en tillægsbehandling til den øvrige udredning eller behandling, som patienten modtager på centeret.

 - Projektet er vigtigt, fordi der indtil nu ikke har været målrettet behandling mod selvskade i børne- og ungdomspsykiatrisk regi. Det har været tilfældigt og meget afhængigt af den enkelte behandler, om selvskaden er blevet opdaget, om der har været tilbudt behandling for denne og i givet fald hvilken indsats, der har været tilbudt, fortæller Lotte Rubæk.

 I projektet afprøves behandlingsformen ERITA for første gang i en dansk kontekst. ERITA står for Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents og inddrager både den unge og dennes forældre. Behandlingen sigter mod at bedre den unges evne til følelsesregulering og bedre forældrenes evne til at rumme den unges svære følelser for derigennem at mindske selvskade. På nuværende tidspunkt behandler 'Team for selvskade' selvskadende patienter ambulant, men hen over efteråret vil teamet begynde at tilbyde behandlingen over internettet, så ung og forældre fleksibelt kan tilgå behandlingen, så den bliver mindst muligt indgribende i familiens liv.

 - Med selvskade-projektet håber vi at finde god effekt af den afprøvede behandlingsform i form af væsentligt reduceret selvskade og øget livskvalitet hos den unge og en større forståelse for og styrket evne til at rumme den unges svære følelser hos forældrene. Vi håber også at få nyttige erfaringer med at tilbyde internetbaseret behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. I Sverige er der gjort gode erfaringer med internetbaseret behandling til flere forskellige målgrupper i børne- og ungdomspsykiatrien. Det internetbaserede format gør, at behandlingen kan tilgås fleksibelt – fx om aftenen og i weekenden – og at den dermed er mindst muligt indgribende i den unges og familiens liv. Samtidig er unge vant til at leve en stor del af deres liv på nettet, ligesom de ofte søger hjælp her, når de oplever problemer, siger Lotte Rubæk og fortæller yderligere:

 - Med projektet håber vi desuden, at personalet i børne- og ungdomspsykiatrien med vores forskellige opkvalificeringsaktiviteter vil føle sig bedre klædt på til at møde selvskadende patienter med forståelse og indlevelse, og at de vil sætte pris på, at de kan henvise unge patienter med selvskade til specialiseret behandling i 'Team for selvskade'.    

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor