Tilfredshedsundersøgelse understøtter kommende byggeprojekter

​Psykiatrisk Center Ballerup har gennemført en større transformation med både ny- og ombygninger, som blev taget i brug i 2012. Region Hovedstadens Psykiatri har efterfølgende gennemført en tilfredshedsundersøgelse: Fejl og misforståelser er vanskelige at undgå – men i hvert fald noget, man kan tage ved lære af.

Lige nu er der godt gang i byggeriet i Region Hovedstadens Psykiatri – og sådan bliver det ved med at være i en rum tid fremover: Der er planlagt mange renoverings-, om- og tilbygningsprojekter i de kommende år, og et af de nyligt overståede byggeprojekter på Psykiatrisk Center Ballerup har givet anledning til et lidt usædvanligt initiativ, fortæller projektleder Jais Elvekjær fra Region Hovedstadens Psykiatris Projekt- og driftsafdeling:​

"Vi vil jo gerne blive klogere hele tiden, og derfor har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse her i Ballerup. Det er ikke noget, man har for vane at gøre på den her type projekter, men vi vil meget gerne dels lære af hvert enkelt projekt – og dels sørge for, at brugerne bliver mest muligt tilfredse med de nye rammer," forklarer han.​​

Altid behov for forbedringer

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Rambøll, som har spurgt både personale og patienter om deres oplevelse af byggeriet. Undersøgelsen består både af en spørgeskemaundersøgelse og et observationsstudie.​​

Overordnet viser tilfredshedsundersøgelsen stor tilfredshed med nybyggeriet og ombygningen af de eksisterende bygninger – både blandt personalet og patienter. Men på en række konkrete punkter afslører undersøgelsen også mindre tilfredshed. 

"Uanset hvor grundige vi er i forberedelserne, hvor mange planlægnings- og byggemøder vi holder med medarbejdere og patienter, så vil der uundgåeligt være ting, som kan forbedres. Nogle af byggeprojekterne er meget langstrakte – og trends, behov, personale og patienter når at skifte fra forberedelsen til ibrugtagning. Men det interessante er, at vi med en relativt lille indsats efterfølgende kan højne tilfredsheden med byggeriet væsentligt," siger Jais Elvekjær.​

Driftsleder Uffe Dan Henriksen fra Psykiatrisk Center Ballerup supplerer:​

"Sådan en tilfredshedsundersøgelse er også med til at skabe forståelse for naturen i et byggeprojekt. Det går begge veje: Vi får vigtige informationer, som vi kan bruge i den videre drift og til de næste byggeprojekter – og personalet får en øget forståelse for, at alting ikke nødvendigvis står helt klart fra dag et. Det er en gensidig læringsproces."

Flere konkrete ændringer

Som en følge af tilfredshedsundersøgelsen er der gennemført en stribe konkrete ændringer efter byggeprocessen er overstået: De nye medicinrum er blevet ombygget ad flere omgange, der er etableret en ny styring af belysningen, og der er kommet bedre styr på varmen i de nye bygninger.​

"Vi er ikke færdige med byggeriet, når bygningen afleveres. Det er nok den vigtigste lære, vi kan drage af denne proces: Vi skal huske at evaluere på byggeriet – og afsætte en lille post i budgettet til at justere efterfølgende. Det behøver ikke være store summer; en procent af det samlede budget er nok. Det højner tilfredsheden med byggeriet markant," slutter Jais Elvekjær.

Kort om tilfredshedsundersøgelsen

Undersøgelsen består af en kombination af spørgeskemaer, interviews og observationer blandt personale og patienter. Den er gennemført i november/december 2012 – efter et halvt års drift. ​​

Generelt viser undersøgelsen stor tilfredshed med byggeriet, men på 8 ud af 33 punkter var der lavere tilfredshed med det nye byggeri. Det drejer sig bl.a. om:

  • Indretning af medicinrum. De er efterfølgende blevet ændret over flere omgange; opgaven er særlig vanskelig her, bl.a. fordi der er specifikke lovkrav på området.
  • Lysforholdene. Efterfølgende er styringen af lyset blevet ændret, og det har øget tilfredsheden markant.
  • Indendørs temperatur. Der var nogle indkøringsproblemer, som siden er blevet forbedret.
  • Indretning af badeværelserne. Nogle syntes, at badeværelset var for stort i forhold til sengestuerne. Umiddelbart har det været vanskeligt at gøre noget ved, idet der også skal være plads til personale på badeværelset, som desuden skal være handicapvenligt indrettet.
  • Temperatur på badevandet. Af hensyn til selvmordsforebyggelse har man fjernet blandingsbatteriet, så det ikke længere er muligt selv at indstille temperaturen. Bl.a. på baggrund af tilbagemeldingerne fra Ballerup har man til de kommende byggeprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri valgt et brugerbetjent blandingsbatteri, som er uden såkaldte ligaturpunkter, der kan benyttes ved selvmordsforsøg.​
    ​​
Redaktør